21/09/2022 - 20:32

Vai trò của báo chí - truyền thông trong tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường 

(CT) - Ngày 21-9-2022, tại tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020 cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác truyền thông thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông khu vực phía Nam (ảnh).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên thông tin về những quy định pháp luật liên quan đến việc đánh giá sơ bộ tác động các dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường, quy định về cấp giấy phép môi trường. Trong khuôn khổ chương trình, Nhà báo Trần Bá Dung, Nguyên Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam đã thông tin về quy định pháp luật có liên quan vai trò của báo chí, truyền thông trong tuyên truyền về BVMT, gồm: Luật Báo chí 2016, Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Luật BVMT 2020. Cụ thể, Luật BVMT 2020 quy định cung cấp, công khai thông tin về môi trường, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân công khai thông tin về môi trường theo quy định trên cổng thông tin của cơ quan, tổ chức, trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác, bảo đảm thuận tiện cho những đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin. Thông tin về trách nhiệm xã hội của báo chí theo quy định tại Luật Báo chí 2016, vai trò của truyền thông trong tuyên truyền về BVMT và cách tiếp cận của báo chí trong truyền thông chính sách, về Luật BVMT 2020… Đối với Luật Tiếp cận thông tin 2016, quy định về việc quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, quy định về thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân và quy định về việc thông tin phải được công khai... Các quy định truyền thông trên góp phần đưa Luật BVMT 2020 thực sự đi vào cuộc sống, từ đó nâng cao ý thức về BVMT, về phát triển một Việt Nam bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết