20/11/2008 - 10:17

UBND TP Cần Thơ phạt hành chính 90 triệu đồng đối với hai Công ty gây ô nhiễm môi trường

(CT)- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký Quyết định số 2913/QĐ/XPHC và 2914/QĐ/-XPHC xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Khang tại khu công nghiệp Trà Nóc 2 (quận Ô Môn), tổng số tiền phạt 45 triệu đồng và Công ty TNHH Ấn Độ Dương, tại khu CN-TTCN Thốt Nốt (huyện Thốt Nốt), tổng số tiền phạt lên đến 45 triệu đồng.

Cả hai Công ty đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã có hành vi xả nước thải gây ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 lần trở lên và không thực hiện đầy đủ các nội dung đánh giá tác động môi trường. Ngoài việc nộp tiền phạt, hai Công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, như: thực hiện đúng nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu khác trong Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

M.N

Chia sẻ bài viết