05/03/2021 - 08:23

Tuyên truyền, giáo dục văn hóa giao thông 

Thực hiện phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông”, trong chương trình công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, tuổi trẻ TP Cần Thơ tiếp tục duy trì và đổi mới các hoạt động, mô hình tuyên truyền, giáo dục văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Ðoàn viên, thanh niên quận Ô Môn đang sơn vẽ thực hiện mô hình “Công viên giao thông” tại Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, phường Phước Thới. Ảnh do Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ cung cấp

Tiêu biểu như Quận đoàn Ô Môn vừa phối hợp thực hiện mô hình “Công viên giao thông” tại Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng (phường Phước Thới). Theo đó, đoàn viên, thanh niên sơn vẽ vạch kẻ đường, trang bị một số biển báo giao thông, trụ đèn tín hiệu giao thông trong sân trường. Ðây là mô hình trực quan sinh động nhằm giúp công tác tuyên truyền, giáo dục về văn hóa giao thông cho học sinh hấp dẫn và hiệu quả hơn. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ quận Ô Môn cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về văn minh đô thị, gắn với tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) trên mạng xã hội hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn.

Tuổi trẻ huyện Cờ Ðỏ đề ra chỉ tiêu ngay trong Tháng Thanh niên, mỗi cơ sở Ðoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh. Ðồng thời, xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an ninh, trật tự ATGT, tuyên truyền lối sống văn minh trên địa bàn đô thị. 100% Ðoàn xã, thị trấn duy trì hoặc xây dựng ít nhất 1 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”. Theo Ban Thường vụ Huyện đoàn, trong năm 2021, các cơ sở Ðoàn tiếp tục nâng chất, xây dựng các mô hình mới, như: Tuyến đường “Trật tự - sáng - xanh - sạch - đẹp”, đội thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu, ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông.

Ngoài ra, các cơ sở Ðoàn trên địa bàn thành phố tiếp tục xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông hiện đại (video clip, infographic...) phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ. Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh cũng được các cấp bộ Ðoàn quan tâm thực hiện trong năm nay. Tổ chức Ðoàn - Hội còn phát động đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm các quy định pháp luật về ATGT, góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên, đảm bảo ATGT.

 DÂN AN    

Chia sẻ bài viết