19/05/2023 - 19:56

Triển khai Ðề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp 

(CT) - Ngày 19-5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị trực tuyến về việc triển khai Ðề án “Ðầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Tại điểm cầu của TP Cần Thơ, Sở Xây dựng thành phố cùng các sở, ban, ngành hữu quan cùng dự hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu TP Cần Thơ tham dự hội nghị trực tuyến.

Ngày 3-4-2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 338/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án “Ðầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ thường xuyên phối hợp các bộ, ngành, địa phương giám sát việc triển khai thực hiện Ðề án. Theo mục tiêu đề ra, phấn đấu đến năm 2030, các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn. Tổng hợp báo cáo của các địa phương, hiện đã hoàn thành 19.516 căn, đang tiếp tục triển khai khoảng 288.500 căn. Như vậy, để hoàn thành mục tiêu ngắn hạn đến 2025, bên cạnh việc hoàn thành đầu tư xây dựng 288.500 căn hộ đang triển khai, phải mở mới và hoàn thành đầu tư xây dựng khoảng 120.000 căn. 

Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Ngân hàng Chính sách xã hội và bộ, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 31/2022/NÐ-CP ngày 20-5-2022 của Chính phủ, trong đó có 2 gói hỗ trợ phát triển NƠXH: gói hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỉ đồng (đến nay đã giải ngân 4.381/15.000 tỉ đồng cho khoảng 12.200 khách hàng); hỗ trợ lãi suất 2% cho chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư thông qua các ngân hàng thương mại theo quy định của Nghị định số 31/2022/NÐ-CP. Phối hợp triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1551/BXD-QLN ngày 20-4-2023 hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện vay ưu đãi của gói tín dụng này.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận những kết quả đạt được của việc phát triển NƠXH tại các địa phương đồng thời chỉ ra những hạn chế bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách về NƠXH: chưa đạt mục tiêu đề ra, một số cơ chế chính sách chưa theo kịp thực tiễn, chưa bổ sung, sửa đổi kịp thời. Thủ tục tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển NƠXH còn khó khăn do thực hiện qua nhiều bước, nhiều khâu kéo dài, ngân sách nhà nước còn khó khăn... Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chưa bố trí được nhà ở cho công nhân... Bộ Xây dựng đề xuất các bộ, ngành cùng tiếp tục phối hợp các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện, ban hành Luật Nhà ở (sửa đổi) đồng bộ với Luật Ðất đai (sửa đổi), Luật Ðấu thầu (sửa đổi), pháp luật về Thuế. Trong đó, tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách về NƠXH; quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng; việc quy hoạch, dành quỹ đất phát triển NƠXH; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; trình tự thủ tục thực hiện dự án; các cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước… đồng thời có chính sách riêng về nhà lưu trú công nhân, nhà ở dành cho lực lượng vũ trang để có cơ chế khuyến khích, ưu đãi phát triển.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết