08/01/2022 - 00:05

Triển khai đề án tái cơ cấu Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ chặt chẽ, theo lộ trình phù hợp 

(CT) - Chiều 7-1, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng chủ trì họp Ban chỉ đạo (BCĐ) tái cơ cấu Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng  phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng  phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

BCĐ thực hiện tái cơ cấu Công ty XSKT Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 2946/QĐ-UBND ngày 22-12-2020 và được kiện toàn theo Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 2-11-2021 của UBND TP Cần Thơ. Trong năm 2021, BCĐ đã có 4 cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian kế tiếp.

Các lĩnh vực tập trung triển khai tái cơ cấu bao gồm: chuyển giao Câu lạc bộ Bóng đá Cần Thơ cho đơn vị khác và giải thể Chi nhánh Câu lạc bộ Bóng đá Cần Thơ; sắp xếp lại nhà, đất của Nhà khách - Trạm giao dịch vé số kiến thiết Cần Thơ tại Phú Quốc; thoái vốn góp liên doanh tại Công ty TNHH Victoria Cần Thơ; thoái vốn góp tại Công ty CP Dầu khí Mê Kông. Tại cuộc họp, các sở ngành hữu quan là thành viên BCĐ đã tập trung thảo luận về phương án tái cơ cấu ở từng lĩnh vực, các nội dung liên quan đến sắp xếp nhân sự, tài sản, giải quyết các vấn đề về tài chính, quy trình, thủ tục chuyển nhượng vốn, thoái vốn góp... trong quá trình tái cơ cấu.

Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu XSKT Cần Thơ năm 2021 và phương hướng tái cơ cấu trong quý I-2022, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng giao các thành viên trong BCĐ, với đầu mối chủ trì là Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng XSKT Cần Thơ rà soát cơ sở pháp lý của từng lĩnh vực tái cơ cấu, nhằm đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu. Đề xuất triển khai đề án theo lộ trình, theo từng giai đoạn. Đối với các nội dung trong đề án tái cơ cấu cần điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và các quy định mới có liên quan, cần tập trung nghiên cứu và có văn bản báo cáo UBND thành phố để trình Bộ Tài chính xem xét.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết