24/07/2021 - 13:35

Triển khai các biện pháp cung ứng hàng hoá thiết yếu trong tình huống thực hiện Chỉ thị 16 

(CT)- Ngày 23-7, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 1572/QĐ-UBND thực hiện triển khai các biện pháp cung ứng hàng hoá thiết yếu trong tình huống triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị 16) trên địa bàn. Kế hoạch nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tối thiểu cho người dân theo từng cấp độ dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời, giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh chủ động dự trữ nguồn hàng hoá, ổn định giá bán...; kịp thời đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thiết yếu ở mức độ tiêu dùng tối thiểu cho người dân khu vực bị cách ly do dịch bệnh.

Khách hàng mua sắm tại Trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi. Ảnh: N.H​

Theo đó, Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 phân loại cấp độ dịch bệnh và từ đó, sẽ có dự báo thị trường tương ứng. Các biện pháp triển khai thực hiện cung ứng hàng hóa theo từng cấp độ dịch bệnh, có sự cập nhật và điều chỉnh kịp thời để phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19. UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa theo phương án số 1032/PA-SCT ngày 14-5-2021 của Sở Công Thương về cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19. Trong đó, chú trọng thực hiện những nội dung: nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra (tương ứng với cấp độ 1 và cấp độ 2), nhiệm vụ khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng (tương ứng cấp độ 3). UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đoàn thể, quận/huyện.  

Theo UBND thành phố, các doanh nghiệp tham gia cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn thành phố đều có phương án dự trữ hàng hóa, chuẩn bị sẵn nguồn hàng để kịp thời điều tiết khi có tình huống xảy ra. Tổng lượng hàng hóa nhập kho hằng ngày của các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố tương đối dồi dào, khoảng 80 tấn/ngày. Trong trường hợp đột biến, doanh nghiệp có thể tăng cường gấp đôi lượng hàng hóa cần thiết.

N.H

Chia sẻ bài viết