22/07/2008 - 20:17

Trà Vinh: Nuôi cua có thể thu lãi 25-35 triệu đồng/ha

Đến thời điểm này, nông dân tỉnh Trà Vinh thu hoạch được trên 3.690 tấn cua thương phẩm, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2007. Hiện giá cua gạch son 180.000 - 210.000 đồng/kg (tùy loại); cua Y giá 80.000 - 85.000 đồng/kg; cua cái so (cua yếm vuông) giá 75.000 - 80.000 đồng/kg; cua xô giá 50.000 - 65.000 đồng/kg. Nhờ cua nuôi phát triển tốt, thị trường tiêu thụ ổn định, trúng mùa và được giá, nên nhiều hộ thu hoạch đạt lợi nhuận khá. Theo tính toán của nhiều nông dân, nuôi cua lãi 25-35 triệu đồng/ha; nuôi kết hợp trong ao tôm thu lãi 9-12 triệu đồng/ha, nuôi từ cua ốp lên cua chắc và cua gạch lãi trung bình 10 triệu đồng/ha. Tỉnh Trà Vinh có hơn 3.083 hộ nông dân ở huyện Trà Cú và Châu Thành và Duyên Hải thả nuôi trên 37,8 triệu con cua giống trên diện tích hơn 2.864 ha mặt nước. Trong đó, có 400 ha nuôi chuyên, 2.464 ha nuôi kết hợp trong ao tôm sú quảng canh và 350 m3 lồng nuôi vỗ từ cua ốp lên cua chắc và cua gạch son.

Q.D

Chia sẻ bài viết