09/01/2018 - 11:40

TP Cần Thơ phấn đấu vào top 20 địa phương hàng đầu cả nước về phát triển ngành cơ khí 

(CTO)- Ngày 9-1, Sở Công thương TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch Phát triển ngành cơ khí TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Lãnh đạo Sở Công thương trao Thuyết minh Quy hoạch phát triển ngành cơ khí TP Cần Thơ cho các quận, huyện.

Quan điểm phát triển ngành cơ khí TP Cần Phơ là phải phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố và quy hoạch phát triển ngành cơ khí của cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, ngành cơ khí thành phố đạt trình độ công nghệ thiết bị tiên tiến, sản xuất sản phẩm có chất lượng và sức cạnh tranh cao tương đương 20 địa phương hàng đầu cả nước; đáp ứng cơ bản nhu cầu sản phẩm và dịch vụ cho các ngành kinh tế chủ lực của thành phố và vùng ĐBSCL.

Mục tiêu cụ thể là nâng cao hiệu quả sản xuất cơ khí; phấn đấu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất của ngành cơ khí TP Cần Thơ đạt 12,5% (trong đó, giá trị sản xuất của ngành chế biến chế tạo của thành phố phấn đấu đạt 10%) và đến năm 2030, phấn đấu đạt 13% (trong đó, giá trị sản xuất ngành chế biến chế tạo của thành phố đạt 11,5%). Tăng năng suất lao động ngành cơ khí với tốc độ cao hơn tốc độ bình quân của lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong thời kỳ từ 1-2%.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển ngành cơ khí đến năm 2030 dự kiến là 3.845 tỉ đồng, chủ yếu là vốn ngoài ngân sách, bao gồm vốn tự có của các doanh nghiệp, vốn vay thương mại…

Sau khi triển khai Quy hoạch, Sở Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tham mưu UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách và giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch; lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm. Đồng thời, cụ thể hóa các chỉ tiêu quy hoạch làm cơ sở chỉ đạo thực hiện và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện; hướng dẫn kêu gọi đầu tư các dự án phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết