22/05/2019 - 11:04

Tôm càng đỏ - loài ngoại lai xâm hại nguy hiểm 

Tôm càng đỏ (tôm hùm đất) ăn tất cả thủy sinh, cạnh tranh nguồn thức ăn với sinh vật bản địa, khiến những loài tôm, cá đặc trưng có thể biến mất.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết