30/04/2021 - 16:50

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021,

(Tiếp theo kỳ trước)

Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động:

- Cấp thành phố: Hiện nay, trụ sở làm việc của cơ quan HÐND thành phố đã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo điều kiện phục vụ tốt cho hoạt động của HÐND, thường trực HÐND, các ban của HÐND và đại biểu HÐND theo quy định. Về kinh phí, văn phòng HÐND thành phố sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nghị quyết của HÐND thành phố.

- Ðối với HÐND cấp huyện, cấp xã: Trụ sở làm việc chung HÐND, UBND, chưa có cơ quan tham mưu, giúp việc riêng. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của HÐND cấp huyện, cấp xã được chi từ ngân sách của địa phương thực hiện theo Nghị quyết của HÐND thành phố. Ngoài ra, hằng năm HÐND thành phố còn bổ sung kinh phí hoạt động cho HÐND cấp xã. Theo đó, đối với xã, phường, thị trấn có từ 12 ấp, khu vực trở lên được phân bổ 120 triệu đồng/xã, phường, thị trấn; đối với xã, phường, thị trấn có từ 11 ấp, khu vực trở xuống được phân bổ 110 triệu đồng/xã, phường, thị trấn.

(Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết