18/12/2020 - 19:19

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

(CT) - Ngày 18-12, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ðào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.    

Thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, 100% BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại địa phương. BHXH các địa phương kịp thời tham mưu tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho các địa phương và kiến nghị để HÐND các cấp đưa chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ðến hết tháng 9-2020, cả nước có hơn 15 triệu người tham gia BHXH; trong đó, có trên 844.000 người tham gia BHXH tự nguyện; gần 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số.

Ðạt được kết quả đó là nhờ công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Cụ thể, từ tháng 10-2018 đến hết tháng 12-2020, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức trên 300 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, tư vấn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo… về chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của trên 53.000 lượt người tham dự. Ðồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện đăng tải, phát sóng trên 23.000 tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH. BHXH các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức hơn 39.000 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại trực tiếp, hội thảo, tuyên truyền nhóm nhỏ, với trên 2,4 triệu lượt người tham dự...

Tại TP Cần Thơ, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU, Công văn số 1392-CV/TU về tiếp tục thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Ban cán sự Ðảng UBND thành phố và các ngành có liên quan tham mưu Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên thành phố. Từ đó, lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và quần chúng về các chủ trương, quan điểm của Ðảng về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Ðến ngày 15-12-2020, thành phố có 127.679 người tham gia BHXH bắt buộc; 15.316 người tham gia BHXH tự nguyện; 1.079.180 người tham gia BHYT…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo các địa phương tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW. Công tác tuyên truyền, vận động cần tiến hành thường xuyên, liên tục; lồng ghép với công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chính sách xã hội của Trung ương và địa phương. Ðồng thời, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, kinh nghiệm hay trong thực hiện; phê phán những biểu hiện tiêu cực, sai trái, thiếu trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW…

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết