13/03/2021 - 09:42

Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo 

(CT) - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ, vừa ban hành công văn yêu cầu phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tiếp tục thực hiện chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QÐ-TTg và Quyết định số 02/2021/QÐ-TTg. Phòng giao dịch NHCSXH báo cáo, tham mưu UBND quận, huyện chỉ đạo việc rà soát, lập và phê duyệt danh sách các hộ mới thoát nghèo; bình xét cho vay đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng; kết hợp dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật… giúp hộ vay sử dụng vốn hiệu quả, thoát nghèo bền vững. Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện chủ động phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã, phường, thị trấn để được cung cấp danh sách các hộ mới thoát nghèo do UBND quận, huyện phê duyệt, thực hiện cho vay theo quy định. Ðồng thời, phối hợp hội, đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc cho vay tại cơ sở cũng như tổ chức giải ngân kịp thời cho đối tượng thụ hưởng sau khi quyết định có hiệu lực.

Hộ mới thoát nghèo xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai vay vốn ưu đãi trồng cam xoàn, bưởi da xanh.

Hộ mới thoát nghèo xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai vay vốn ưu đãi trồng cam xoàn, bưởi da xanh.

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết