16/11/2008 - 08:48

Bế mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII:

Tiếp tục thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội

* Quốc hội thông qua 4 Nghị quyết

Sáng 15-11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thành công tốt đẹp sau 26 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao.

Phát biểu kết thúc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII đã thành công tốt đẹp. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các vị đại biểu Quốc hội phát huy những kết quả đạt được của kỳ họp; quan tâm thực hiện tốt một số công việc: Thứ nhất, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, triển khai thực hiện và hoàn thành nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2008. Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Các cơ quan, tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời, theo trách nhiệm của mình, tiếp tục rà soát việc thi hành pháp luật trong thời gian qua, phát hiện những quy định không phù hợp để kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung.

Thứ ba tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, nghiên cứu để có những đổi mới hơn nữa trong công tác này....

Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường với đa số phiếu tán thành. Nghị quyết nêu rõ: “Thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại một số địa phương; danh sách cụ thể do Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định. Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 25-4-2009 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm kết thúc nhiệm kỳ 2004-2009 vào ngày 25-4-2009. Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2004-2009 tiếp tục hoạt động cho đến khi Ủy ban nhân dân mới được thành lập.

Với 92,29% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Theo đó, kỳ họp thứ 5 sẽ trình Quốc hội thông qua 13 dự án luật; cho ý kiến 9 dự án luật. Kỳ họp thứ 6 trình Quốc hội thông qua 11 dự án luật; cho ý kiến 11 dự án luật. Chương trình chuẩn bị gồm 22 dự án luật và 1 dự án pháp lệnh. Bổ sung 6 dự án luật và 6 pháp lệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 với 95,74% đại biểu tán thành. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao các nội dung: Tại kỳ họp thứ 5 xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2009 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. Chất vấn một số thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách; Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Tại kỳ họp thứ sáu xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2010; các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. Chất vấn một số thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách. Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước”.

Nghị quyết hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII được đa số các vị đại biểu Quốc hội thông qua nêu rõ: Quốc hội yêu cầu các thành viên Chính phủ đã trả lời có biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả những vấn đề đã hứa trước Quốc hội; báo cáo Quốc hội kết quả giải quyết những vấn đề đã được đại biểu Quốc hội chất vấn và Chủ tịch Quốc hội đã kết luận tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp thứ tư và thứ năm của Quốc hội, lựa chọn, tổ chức việc chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung được đại biểu Quốc hội gửi chất vấn tại kỳ họp nhưng vì lý do thời gian, chưa có điều kiện trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết