14/10/2021 - 09:09

Tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp 

Mô hình trồng lan tại phường Phú Thứ.

(CT) - Trong 9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp toàn quận Cái Răng ước thực hiện được 138 tỉ đồng, đạt 69% chỉ tiêu đề ra, giảm 38,39% so với cùng kỳ. Theo đó, quận thu hoạch được hơn 9.680 tấn rau màu, giảm 5,4% so với cùng kỳ; trên 10.232 tấn cây ăn trái, tăng 6,56% so với cùng kỳ và khoảng 943 tấn thủy sản, giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Những tháng còn lại của năm 2021, quận Cái Răng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, phát triển bền vững. Ðồng thời, khuyến khích phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ hợp tác để làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, ngành chức năng quận thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; định hướng và hỗ trợ người dân chuyển đổi sản xuất, phát triển nông nghiệp đô thị vừa phù hợp điều kiện đô thị hóa của quận vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một đơn vị diện tích.

Tin, ảnh: CHI MAI

Chia sẻ bài viết