21/09/2011 - 09:01

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(CT)- Ngày 20-9-2011, Ban Thường vụ Thành ủy họp đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai các mặt công tác cần tập trung trong quí IV năm 2011.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, từ đầu năm đến nay, hệ thống chính trị thành phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu HĐND các cấp đạt kết quả tốt. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện. 9 tháng qua, các cấp ủy Đảng kết nạp được 2.292 đảng viên, vượt 9,14% kế hoạch cả năm; công tác giám sát, kiểm tra được các cấp ủy tiến hành thường xuyên, liên tục. Hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, trình độ, năng lực cán bộ, công chức được nâng lên; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hệ thống dân vận, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Tình hình kinh tế thành phố tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Ước 9 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm GDP đạt 13.794,49 tỉ đồng, tăng 13,29% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách tăng khá cao so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp được nhiều thuận lợi, đời sống nhân dân được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Công tác quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ, công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, kiện toàn TCCSĐ và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tranh thủ các nguồn vốn, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của thành phố; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; cần thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, hỗ trợ cho người nghèo sản xuất; tiếp tục chỉ đạo các quận, huyện khảo sát những điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động phòng chống và di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết