21/12/2018 - 19:25

Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ:

Tiếp tục củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ 

Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc là một chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. 10 năm qua, phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ, các cơ quan Quân sự và LLVT thành phố đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”. Thông tin cụ thể hơn về vai trò, sự đóng góp của LLVT thành phố xây dựng các tiềm lực trong KVPT, Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ, cho biết:

- Thời gian qua, Bộ CHQS thành phố tham mưu Thành ủy lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, người chỉ huy gắn với việc xây dựng KVPT. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Làm tốt công tác dân vận. Trong đó, mô hình Tết Quân Dân được Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tuyên dương trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn quân giai đoạn 2011 – 2015; đồng thời được Bộ Tư lệnh QK9 chỉ đạo mở rộng tổ chức ở các tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Bộ CHQS thành phố đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết số 08 thực hiện Kết luận số 41 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển biến vững chắc về kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng. Hằng năm, huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, Dân quân tự vệ (DQTV) đạt 92,1%, Dự bị động viên (DBĐV) đạt 96,97% trở lên. Kết quả chung đạt loại khá, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị cũng thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng ngày càng cao, nhất là về chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh các trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố. Qua đó, có 304 em trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội.

* Xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện nhằm tăng cường tiềm lực quân sự- an ninh cho KVPT là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Năm 2018, công tác xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện của thành phố tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí ?

- Năm nay, chất lượng tổng hợp của LLVT thành phố được nâng lên. Tổ chức biên chế lực lượng thường trực đúng quy định; xây dựng lực lượng DQTV đúng theo quy định, tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 18,05%, tự vệ đạt 55,17%; xây dựng lực lượng DBĐV đạt 99,72% (vượt 0,02%), tỷ lệ đảng viên đạt 14,01%…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và Ban Tổ chức Tết Quân Dân năm 2019 dự lễ khởi công xây dựng Nhà tình đồng đội cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tân Phú.

Bộ CHQS thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT thành phố và diễn tập KVPT ở quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tiết kiệm. Đồng thời tham mưu UBND thành phố đầu tư kinh phí, trang bị 85 xe gắn máy và các loại công cụ hỗ trợ Ban CHQS các phường, xã, thị trấn, số tiền trên 2,4 tỉ đồng, bảo đảm phục vụ tốt cho công tác tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2018, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong LLVT được giữ vững. Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, kết quả kiểm tra chất lượng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đạt 100%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96,11% (vượt 6,11%); bồi dưỡng phát triển đảng viên mới đạt 110% (vượt 10%) chỉ tiêu kế hoạch. Bộ CHQS thành phố tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, giữ vững mối quan hệ ngoại giao đoàn kết, hữu nghị và tăng cường hợp tác với các nước, nhất là với chính quyền, nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

* Để góp phần xây dựng các tiềm lực trong KVPT vững chắc, LLVT thành phố tiếp tục thực hiện những công tác trọng tâm gì trong thời gian tới, thưa đồng chí ?

- Xây dựng KVPT thành phố vững chắc là một trong những nội dung quan trọng, cần phải có sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn dân. Vì vậy, thời gian tới, LLVT thành phố tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là người có uy tín, chức sắc, chức việc, tín đồ trong các tôn giáo.

Lực lượng vũ trang quận Cái Răng tham gia vệ sinh kênh rạch trong Tết Quân Dân năm 2019 ở phường Tân Phú (đợt 1). Ảnh: Phạm Trung

Bộ CHQS thành phố tham mưu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với quy hoạch thế trận quân sự; tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, ứng dụng có hiệu quả thành tựu mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh. Trong đầu tư xây dựng các dự án kinh tế, luôn chú ý bảo đảm tính lưỡng dụng, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

LLVT thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng phường, xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng xây dựng quận, huyện, thành phố thành KVPT vững chắc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố sẽ có nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân các vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương Quân đội và các chính sách xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Trong đó, LLVT thành phố tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Tết Quân Dân ở các quận, huyện; tích cực tham gia xây dựng xã, huyện nông thôn mới và phường, thị trấn văn minh đô thị... Đồng thời làm tốt công tác đối ngoại quân sự, giữ vững mối quan hệ ngoại giao đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các nước, nhất là với chính quyền, nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

* Xin cảm ơn Đại tá! l

Phạm Trung (thực hiện)

Chia sẻ bài viết