01/10/2022 - 20:22

Thương bến sông quê 

Ngô Trọng Nghĩa ​

Ta về lại bến sông xưa

Trầm tư con nước bao mùa đầy vơi

Người xa biền biệt phương trời

Mái chèo lạc nước, rối bời đêm mơ

Sông quê nghiêng nhớ đôi bờ

Từ ly chưa nói cạn lời… từ ly

Chạnh lòng đưa tiễn người đi

Sông quê ướt mắt, khép mi lặng buồn

Ta về hong bóng tà dương

Chiều rơi chầm chậm cuối đường bay mưa.

 

Chia sẻ bài viết