05/01/2023 - 09:41

Thực hiện số hóa, cập nhật các dự án phát triển nhà ở

(CT) - Năm 2022, Sở Xây dựng TP Cần Thơ tập trung nguồn lực thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị thành phố.

Năm 2022, Sở Xây dựng thành phố đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về quản lý hạ tầng kỹ thuật, với tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 73%, cao hơn 0,5% so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch khu vực đô thị đạt 98,8%. Về công tác quy hoạch phân khu các quận đã có 4/5 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và Thốt Nốt được UBND thành phố phê duyệt; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố đến năm 2025... Cùng với đó, tăng cường thực hiện công tác số hóa vào hoạt động tại đơn vị, qua đó Sở đã giải quyết trên 1.432 hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận 8.739 văn bản đến và phát hành trên 3.858 văn bản đi trên phần mềm điện tử; thường xuyên cập nhật thông tin các dự án phát triển nhà ở thương mại, các dự án nhà ở hình thành tương lai đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và các dự án đủ điều kiện huy động vốn; thực hiện công khai thông tin các dự án bất động sản được tổ chức tín dụng thực hiện bảo lãnh; các dự án nhà ở xã hội trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng qua website: www.soxaydung.cantho.gov.vn...

M.H

 

Chia sẻ bài viết