16/07/2018 - 09:32

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, tinh giản biên chế 

Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Thốt Nốt đã tiến hành sắp xếp lại biên chế cơ quan Đảng, MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp của Đảng tinh gọn theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã ổn định tổ chức, biên chế đi vào hoạt động hiệu quả. Cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) được sắp xếp đã an tâm công tác.

Chị Lý Thị Bé, cán bộ Hội LHPN quận được chuyển về làm công chức văn hóa xã hội phường Thuận An xác định rõ nhiệm vụ, giải quyết tốt chế độ cho các đối tượng. 

Chúng tôi đến trụ sở phường Trung Kiên, đúng lúc anh Nguyễn Chí Cường, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) phường đi vận động quỹ hỗ trợ nông dân về phòng làm việc. Anh Cường nói: "CB cơ sở phải gần gũi với người dân thì các cuộc vận động, phong trào mới có hiệu quả". Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế, đầu năm 2018, anh là Ủy viên Thường vụ, CB HND quận Thốt Nốt, được phân công về làm Chủ tịch HND phường. Chấp hành chủ trương tinh giản biên chế và sự phân công của cấp trên, anh Cường nhanh chóng nắm bắt tình hình, sâu sát với hội viên và nhân dân, bước đầu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh đã vận động hội viên đóng góp được hơn 24 triệu đồng các loại phí, quỹ; đóng góp 300 triệu đồng tráng bê tông 1 tuyến đường; thành lập được 1 tổ hợp tác trông cây ăn trái và kết nạp được 95 hội viên mới…

Đồng chí Phạm Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Năm 2017, cơ quan Đảng, MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp Đảng của quận được giao 76 biên chế; trong đó, có 8 biên chế chưa thực hiện. Năm 2018, BTV Thành ủy quyết định phân bổ 59 biên chế cho cơ quan Đảng, MTTQVN, các đoàn thể chính trị- xã hội, đơn vị sự nghiệp Đảng của quận. BTV Quận ủy quyết định phân bổ Văn phòng Quận ủy 14 biên chế, Ban Tổ chức Quận ủy 7 biên chế, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy 5 biên chế, Ban Tuyên giáo Quận ủy 5 biên chế, Ban Dân vận Quận ủy 4 biên chế; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4 biên chế; UBMTTQVN quận 4 biên chế, Quận đoàn 4 biên chế; Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận, HND quận, Liên đoàn Lao động quận và Hội Cựu chiến binh quận, mỗi đơn vị 3 biên chế.

Để giải quyết 9 biên chế dôi dư, BTV Quận ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ rà soát những chức danh CB, CC các phường còn thiếu, chưa đạt chuẩn, năng lực, sức khỏe hạn chế để sắp xếp lại vị trí công tác, hoặc cho nghỉ việc. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ thành phố chấp thuận việc chuyển các CB, CC cơ quan Đảng, MTTQVN, các đoàn thể chính trị- xã hội và đơn vị sự nghiệp của Đảng sang khối nhà nước. Đến nay, BTV Quận ủy đã giải quyết được 9 biên chế dôi dư. Trong đó, giải quyết chế độ cho 2 CC thôi việc và nghỉ hưu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP; giải quyết cho 1 CC nghỉ hưu đúng tuổi; đưa 1 Phó Chủ tịch Hội LHPN quận về làm Phó Chủ tịch UBND phường Thới Thuận; đưa 1 CB Hội LHPN quận về làm CC Văn hóa xã hội phường Thuận An; đưa 1 CB Quận đoàn về làm Bí thư Đoàn  phường Thốt Nốt; đưa 1 Phó Chủ tịch HND quận về làm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên quận; đưa 1 CB HND quận về làm Chủ tịch HND phường Trung Kiên và đưa 1 Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận sang làm tổ trưởng ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên quận.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị tinh giản biên chế và CB, CC, VC được sắp xếp, bố trí công việc mới đều xác định đúng chủ trương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chị Lý Thị Bé, CC văn hóa xã hội, phụ trách lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội phường Thuận An, nói: "Trước đây tôi là Ủy viên BTV, phụ trách văn phòng và thủ quỹ của Hội LHPN quận. Đầu năm 2018, tôi được chuyển về làm công chức văn hóa- xã hội phường Thuận An. Ở vị trí công tác mới, tôi cố gắng tìm tòi, học hỏi để bắt nhịp công việc, luôn giải quyết kịp thời thủ tục hành chính và chi trả đúng, đủ chế độ của các đối tượng…". Đồng chí Nguyễn Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN quận, cho biết: "Từ 5 biên chế, đầu năm 2018, Hội chỉ còn lại 3 biên chế nên mỗi người đều phải đảm nhiệm, kiêm nhiệm nhiều công việc hơn. Nhờ vậy, các mặt công tác của Hội vẫn bảo đảm, đạt kết quả tốt".

Theo đồng chí Phạm Văn Tâm, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, trong tháng 6 vừa qua, BTV Quận ủy đã quyết định Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận. BTV Quận ủy đã chuẩn bị nhân sự để đầu năm 2019 sẽ thực hiện thí điểm Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường Thuận An và phường Tân Hưng; Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN quận. Quận đang chờ Sở Nội vụ thành phố phê duyệt đề án để sáp nhập Trung tâm Văn hóa quận, Đài truyền thanh quận và Nhà Thiếu nhi quận thành Trung tâm Văn hóa-Truyền thanh quận và sáp nhập các trạm, trại của Phòng Kinh tế quận thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp quận.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết