08/07/2019 - 21:10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT – TTXVN

Ngày 8-7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; trong đó, tập trung đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác; thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Các đơn vị trong toàn quân tiếp tục hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện các chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các lực lượng thực hiện hiệu quả Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Nghị định 77 của Chính phủ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và các sự kiện chính trị của đất nước; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, xây dựng và có phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống; các lực lượng thực thi pháp luật của Quân đội làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, riêng Bộ đội Biên phòng đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn có vũ trang, bắt giữ 547 vụ với 1.062 đối tượng, thu giữ trên 1.026kg ma túy các loại… 

Bộ Quốc phòng đã tiến hành điều chỉnh lực lượng toàn quân theo hướng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở cơ quan chiến lược, chiến dịch, đơn vị. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được những thành quả quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Theo Thủ tướng, những thành quả này có sự đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bày tỏ đồng tình với báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được trình bày tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện thời gian tới, tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định trong 6 tháng cuối năm 2019 tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá chính xác, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược; trình Chính phủ ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, quân sự và các đề án, dự án. Tiếp tục chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; coi trọng giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, các sự kiện chính trị; giữ vững an ninh chính trị và hoạt động kinh tế biển; tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia bằng biện pháp hòa bình; thực hiện có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước giải quyết tốt quan hệ về quốc phòng, tạo thế cân bằng chiến lược với các nước; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương và chuẩn bị tốt mọi mặt để tham gia các hoạt động khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

HIỀN HẠNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết