05/09/2017 - 21:11

Thu hút 211 dự án đầu tư của doanh nghiệp ngoài nhà nước 

(CT)- Trong 8 tháng đầu năm 2017, TP Cần Thơ thu hút mới 7 dự án đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước với tổng vốn đầu tư trên 2.827 tỉ đồng. Lũy kế đến nay, thành phố có 211 dự án của các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó có 62 dự án kinh tế-thương mại-dịch vụ, 75 dự án khu dân cư, khu tái định cư, 74 dự án FDI. Tổng vốn đầu tư của các dự án trên 49.700 tỉ đồng. Từ đầu năm đến nay, các sở, ngành hữu quan đã thực hiện rà soát tiến độ thực hiện của 20 dự án và đề xuất thu hồi 2 dự án, với tổng vốn 90 tỉ đồng.

Dây chuyền chế biến gạo xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Quang Phát, quận Thốt Nốt.

Từ nay đến cuối năm, thành phố xác định sẽ tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong thu hút đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách cho kết cấu hạ tầng của thành phố. Đồng thời, khai thác có hiệu quả quỹ đất, chuẩn bị tốt các nội dung kêu gọi đầu tư dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hình thức PPP như: các tuyến đường tỉnh 917, 918, 921; dự án khu hành chính tập trung quận Cái Răng; Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế tại vị trí mới; Cụm hồ bơi trung tâm TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết