03/10/2017 - 10:36

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

(CT)- Sáng 2-10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đến dự Lễ khởi động triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước” do Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ tổ chức.

Theo KBNN Cần Thơ, thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống KBNN” kể từ ngày 1-10-2017, tại cấp thành phố sẽ chuyển nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư từ phòng Kế toán nhà nước sang phòng Kiểm soát chi thực hiện. Tại cấp quận, huyện sẽ xóa Tổ kế toán, Tổ hành chính tổng hợp và thực hiện làm việc theo chế độ chuyên viên.

Qua đó, khách hàng chỉ giao dịch với 1 cán bộ kiểm soát chi cho cả 2 lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Đề án được triển khai nhằm cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực tài chính công, đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ kiểm soát; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong giao dịch chi ngân sách nhà nước với KBNN.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đề nghị KBNN Cần Thơ kịp thời báo cáo với UBND thành phố về những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong thời gian đầu thực hiện Đề án để UBND thành phố hỗ trợ tháo gỡ. Giám đốc KBNN Cần Thơ cùng với cấp ủy kịp thời sắp xếp, bố trí cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên, vừa đảm đương nhiệm vụ chi đầu tư. Đồng thời, cần thành lập đoàn kiểm tra, hỗ trợ nghiệp vụ tại các KBNN quận, huyện giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các sở, ngành thành phố cần phối hợp chặt chẽ với KBNN Cần Thơ để thực hiện tốt Đề án và hoàn thành nhiệm vụ của các bên liên quan.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết