14/09/2021 - 21:02

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X 

LTS: Kỳ họp thứ 2 của HÐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 26 và 27-8-2021 bằng hình thức họp trực tuyến. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn và thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên Thường trực HÐND thành phố không tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2. Vì vậy, Báo Cần Thơ trân trọng thông tin đến toàn thể cử tri về kết quả kỳ họp này.

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: ANH DŨNG

Vào ngày 26 và ngày 27-8-2021, HÐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) bằng hình thức trực tuyến tại 14 điểm cầu (điểm cầu chính tại Văn phòng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội và HÐND thành phố và 13 điểm cầu tại: UBND thành phố, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND 9 quận, huyện). Tham dự kỳ họp có: 54/54 đại biểu HÐND thành phố; đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HÐND thành phố; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Ðảng và Văn phòng thuộc Thành ủy; đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội và HÐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố; đại diện Quận ủy, Huyện ủy, Thường trực HÐND, UBND các quận, huyện và lãnh đạo các phòng, ban thuộc quận, huyện…

Kỳ họp khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26-8-2021. Sau khi thực hiện phần nghi thức, Chủ tọa kỳ họp điều hành chương trình kỳ họp với các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo, thông báo và tờ trình tại kỳ họp:

Các báo cáo, thông báo gồm: kết quả thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HÐND thành phố; Ủy ban MTTQVN thành phố tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021, những đề xuất, kiến nghị phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố tại kỳ họp lần thứ 2 HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 2 của HÐND thành phố… Ngoài ra, các đại biểu còn nghiên cứu, thảo luận và đóng góp 44 báo cáo trình tại kỳ họp, gồm: 1 báo cáo của Thường trực HÐND thành phố; 17 báo cáo chuyên đề của UBND thành phố; 4 báo cáo của các Ban HÐND thành phố; 3 báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; 19 báo cáo của 19 giám đốc sở, thủ trưởng ngành về kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 19 của HÐND thành phố.

18 tờ trình đã được trình HÐND thành phố xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền. Nội dung của các tờ trình về: chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của HÐND thành phố; đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Cần Thơ; ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp;…

2. Thảo luận tại các điểm cầu tổ chức trực tuyến

Các đại biểu HÐND thành phố và đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận nghiêm túc, tích cực tại các điểm cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri. Các đại biểu đã phát biểu trên 120 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cũng như, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết (kèm theo các tờ trình) trình tại kỳ họp. Hầu hết, các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình với các báo cáo, dự thảo nghị nguyết và các nội dung trình tại kỳ họp. Các đại biểu cho rằng các báo cáo, dự thảo nghị quyết đã phản ánh được những tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng có ý kiến đóng góp thiết thực tập trung vào các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để xây dựng và phát triển thành phố.

3. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Về chất vấn và trả lời chất vấn: Trước kỳ họp thứ 2 của HÐND thành phố, Thường trực HÐND thành phố có văn bản gửi đại biểu HÐND thành phố, các cơ quan chức năng để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, đại biểu HÐND thành phố thực hiện chất vấn qua phiếu ghi chất vấn; các cơ quan, đơn vị được chất vấn sẽ trả lời bằng văn bản sau kỳ họp. Tính đến thời điểm bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đã nhận được 6 phiếu chất vấn của 3 đại biểu HÐND thành phố. Nội dung chất vấn chủ yếu về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; việc dạy và học ở các cấp học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của thành phố; giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố; giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố,... Thường trực HÐND thành phố sẽ chuyển các ý kiến chất vấn của các đại biểu đến UBND thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố trả lời bằng văn bản theo luật định.

Phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND thành phố về những vấn đề đại biểu đặt ra có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021.

4. Các nghị quyết được thông qua

Tại kỳ họp, HÐND thành phố thông qua 19 nghị quyết; trong đó, có 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và 13 nghị quyết cá biệt

Sau cùng, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 2 của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 27-8-2021.

STT Tên Nghị quyết Tải về Ghi chú
1

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực

Tải về  
2

NGHỊ QUYẾT Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về  
3

NGHỊ QUYẾT Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021 - 2022

Tải về  
4

NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Tải về  
5

NGHỊ QUYẾT Ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực thể thao thành tích cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2026

Tải về  
6

NGHỊ QUYẾT Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Tải về  
7

NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương dừng thực hiện và kết thúc các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không triển khai

Tải về  
8

NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B

Tải về  
9

NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ

Tải về Phụ lục
10

NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Tải về  
11

NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021

Tải về Phụ lục
12

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2021

Tải về Phụ lục
13

NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ

Tải về Phụ lục
14

NGHỊ QUYẾT Ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về  
15

NGHỊ QUYẾT  Về thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Tải về  
16

NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Tải về  
17

NGHỊ QUYẾT Về việc đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Tải về  

 

Chia sẻ bài viết