26/11/2021 - 20:15

Thới Lai: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 

(CT) - Trong 2 ngày (25 và 26-11), Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Thới Lai tổ chức diễn tập KVPT năm 2021.

Các lực lượng tham gia diễn tập KVPT huyện Thới Lai năm 2021.

Diễn tập KVPT huyện Thới Lai năm 2021 có đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ); chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ bảo vệ huyện”. Cuộc diễn tập chia thành hai giai đoạn là chuyển LLVT vào các trạng thái SSCÐ, chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Các lực lượng tham gia diễn tập các nội dung: chuyển LLVT từ trạng thái SSCÐ thường xuyên lên trạng thái SSCÐ đấu cao; chuyển LLVT từ trạng thái SSCÐ cao lên trạng thái SSCÐ toàn bộ; điều chỉnh Quyết tâm tác chiến phòng thủ; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo tác chiến phòng thủ…

Cuộc diễn tập KVPT nhằm kiểm tra khả năng cơ động, vận hành hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền; trình độ SSCÐ, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng... Ðồng thời, kiểm tra công tác tham mưu của các cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

 

Chia sẻ bài viết