21/03/2012 - 22:03

PHIÊN HỌP THỨ SÁU, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI:

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Bảo hiểm tiền gởi

Chiều 21-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền và dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Thảo luận về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển và nhiều đại biểu khác tán thành với phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật, trong đó quy định mang tính nguyên tắc về nội dung “tài trợ khủng bố”. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là cơ quan thẩm tra cũng tán thành với quan điểm này vì thể hiện được sự cam kết của Nhà nước ta với quốc tế, tránh tác động bất lợi ảnh hưởng đến các giao dịch về tài chính, tiền tệ của Việt Nam trên trường quốc tế. Quy định này chỉ mang tính nguyên tắc, việc xử lý cụ thể sẽ theo quy định của Bộ luật Hình sự và Luật Phòng, chống khủng bố.

Bàn về mô hình cơ quan phòng, chống rửa tiền, nhiều ý kiến tán thành với quan điểm của Thường trực Ủy ban Kinh tế đặt Cơ quan thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là Trung tâm quốc gia có chức năng thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước được thành lập từ năm 2006 với tên gọi là Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền, sau này được đổi tên thành Cục phòng, chống rửa tiền. Nhiệm vụ điều tra tội rửa tiền - một loại tội phạm hình sự vẫn do cơ quan điều tra của Bộ Công an thực hiện. Qua 5 năm hoạt động, Cơ quan này có sự phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, không nảy sinh vướng mắc. Việc đặt cơ quan này trong Ngân hàng Nhà nước - cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là phù hợp.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi. Nhiều ý kiến nhất trí với dự án Luật chỉ bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết