11/10/2019 - 07:13

Thành phố Cần Thơ có hơn 1,2 triệu dân

(CT)- Ngày 10-10, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng chủ trì hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắt là Tổng điều tra).

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra, tổng dân số của TP Cần Thơ vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 1.235.171 người, trong đó nam chiếm 49,59%, nữ chiếm 50,41%. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 là 0,39%, cao hơn tỷ lệ chung của vùng ĐBSCL 0,34 điểm phần trăm và thấp hơn tỷ lệ của cả nước là 0,75 điểm phần trăm.

Kết quả Tổng điều tra cho thấy, TP Cần Thơ có mật độ dân số cao 858 người/km2 (đứng 12/63 tỉnh, thành), cao gấp 3 lần mật độ dân số toàn quốc và gấp 2 lần mật độ khu vực ĐBSCL. Dân số khu vực thành thị của thành phố chiếm 69,66%, khu vực nông thôn chiếm 30,34%; dân tộc Kinh chiếm 97,47%, dân tộc khác chiếm 2,53% tổng dân số của thành phố; 87,9% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông đang đi học; 96,4% dân số 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết… Toàn thành phố có 359.375 hộ dân cư và đều có nhà ở. Tỷ lệ nhà ở kiên cố trên địa bàn chiếm 89,4%; diện tích nhà ở bình quân đầu người là 22,5m2/người và không có khác biệt nhiều giữa khu vực thành thị và nông thôn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu ngành thống kê tiếp nhận các thông tin từ kết quả Tổng điều tra để phục vụ các mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Cùng với đó, sớm nghiên cứu, sử dụng triệt để nguồn số liệu quý giá này. Các cấp, các ngành, các đối tượng dùng thông tin trên địa bàn thành phố thống nhất sử dụng các số liệu từ kết quả Tổng điều tra để đảm bảo có cơ sở khoa học, tính pháp lý trong đánh giá các chính sách cũng như xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho ngành, địa phương…

T. Trinh

Chia sẻ bài viết