01/05/2018 - 17:30

Tháng 4, thành phố thu hút 5 dự án mới 

(CT)- Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, trong tháng 4 vừa qua,  thành phố thu hút 5 dự án mới (vốn trong nước), tổng vốn đầu tư 123,37 tỉ đồng. Đến nay, thành phố hiện có 411 dự án đang triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư 81.152 tỉ đồng. Bên cạnh đó, thành phố ước cấp mới đăng ký kinh doanh cho 101 doanh nghiệp các loại hình, tổng vốn đăng ký 519,3 tỉ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 460 doanh nghiệp các loại hình, đạt 27,1%  kế hoạch; tổng vốn đăng ký hơn 2.135 tỉ đồng, đạt 36,2% kế hoạch. So với cùng kỳ số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 7,2% và số vốn tăng 9,7%.

Công trình kè sông Cần Thơ - phía bờ Cái Răng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: Anh Khoa 

Trong tháng 5 và những tháng tiếp theo, thành phố tiếp tục tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước. Đồng thời, rà soát, có giải pháp nâng cao các chỉ số còn hạn chế trong bộ chỉ số tổng hợp PCI. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội…

T.T

Chia sẻ bài viết