01/04/2024 - 19:19

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 

(CT) - Chiều 1-4, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng Ban Pháp chế HÐND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 của TP Cần Thơ, sẽ trình tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ và các đồng chí lãnh đạo HÐND thành phố đến dự.

Các đại biểu dự cuộc họp thẩm tra. Ảnh: S.H

Tại Tờ trình, UBND đề xuất HÐND thành phố giao 1.853 biên chế công chức năm 2024 cho các cơ quan, tổ chức hành chính (giảm 13 biên chế so với năm 2023). Trong đó, cấp thành phố 1.125 biên chế (giảm 10 biên chế so với năm 2023), cấp huyện 728 biên chế (giảm 3 biên chế so với năm 2023). UBND thành phố đưa ra đề xuất này, căn cứ vào các văn bản của Trung ương và địa phương. Theo UBND thành phố, các bộ, ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn các quy định về công tác này, nhưng chỉ dừng lại nội dung về vị trí việc làm và bản mô tả công việc theo vị trí việc làm, không đề cập đến việc xác định định mức biên chế theo vị trí việc làm. Vì vậy, hiện nay, các cơ quan, địa phương xây dựng vị trí việc làm và bố trí biên chế theo vị trí việc làm trên cơ sở số lượng biên chế do cơ quan có thẩm quyền giao năm 2023, kết hợp lộ trình tinh giản biên chế của giai đoạn đến năm 2026.

Năm 2023, biên chế công chức được giao là 1.866 biên chế; trong đó, cấp thành phố 1.135 biên chế, cấp huyện 731 biên chế. Ðến tháng 2-2024, biên chế công chức đã sử dụng 1.734 biên chế, biên chế chưa sử dụng 132 biên chế. Theo UBND thành phố, nguyên nhân chưa sử dụng hết biên chế được giao của các cơ quan, tổ chức hành chính là do đang hoàn thiện hồ sơ các thí sinh trúng tuyển công chức, để tuyển dụng; một số biên chế chưa đạt và chưa đáp ứng điều kiện trong kỳ thi tuyển công chức và tiếp nhận vào làm công chức năm 2023; do cơ quan, địa phương dự nguồn để thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định; do công chức nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác và đang thực hiện thủ tục bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý…

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu nêu ý kiến đề nghị, các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về định mức biên chế theo vị trí việc làm, để các đơn vị có cơ sở thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị giải trình rõ việc chưa sử dụng hết biên chế được giao của một số đơn vị...

Phát biểu tại cuộc họp thẩm tra, đại diện Ban Pháp chế HÐND thành phố cho rằng Sở Nội vụ đã giải trình cụ thể tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2023 và đề xuất biên chế năm 2024. Ban Pháp chế thống nhất với tờ trình của UBND thành phố. Ðồng thời đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương có kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024 và trong xây dựng đề án vị trí việc làm của các quận, huyện cần đẩy nhanh tiến độ, có xem xét đến quy định của Bộ Nội vụ về cơ cấu ngạch công chức để bố trí công chức cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…

S.H

 

Chia sẻ bài viết