18/05/2014 - 21:12

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TP CẦN THƠ:

Tập trung nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 8-4-2004, trên cơ sở chia tách từ Ðảng bộ Dân Chính Ðảng. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, các cấp ủy đảng của Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với các doanh nghiệp. Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Cần Thơ xung quanh những kết quả đạt được trong 10 năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm của Ðảng bộ Khối trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Bí thư Ðảng ủy Khối, khẳng định:

10 năm qua, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố đã thực hiện tốt các mặt của công tác xây dựng đảng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, góp phần giữ gìn sự ổn định trong doanh nghiệp. Song song đó, các cấp ủy cơ sở Đảng đã cùng lãnh đạo các doanh nghiệp tập trung nâng cao năng lực quản trị, quản lý; thực hiện tốt công tác dự báo thị trường; đầu tư dây chuyền thiết bị hợp lý; bảo toàn và phát triển nguồn vốn… Nhờ vậy, hầu hết các doanh nghiệp đã từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong đó nhiều doanh nghiệp đã có mức tăng trưởng hàng năm khá cao, bảo đảm được việc làm và thu nhập cho người lao động ổn định, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ với địa phương đóng góp một phần quan trọng vào tổng thu ngân sách của thành phố, và sự phát triển chung của thành phố.

* Cụ thể, các cấp ủy đảng trong Ðảng bộ Khối đã làm gì để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thưa đồng chí?

-Trước bối cảnh nền kinh tế trong nước và toàn cầu khó khăn, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thị trường xuất khẩu thu hẹp, sức mua giảm, hàng tồn kho lớn, vốn ứ đọng tăng, thị trường tài chính tiền tệ diễn biến hết sức phức tạp. Những yếu tố đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tư tưởng, đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Trong tình hình đó, các cấp ủy đảng đã tích cực tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương của cấp trên, chủ động dự báo những tác động không thuận lợi để lãnh đạo doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý và đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn. Song song đó, các cấp ủy đảng Khối doanh nghiệp đã lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong doanh nghiệp; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, an tâm bám doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tổng hợp những khó khăn của doanh nghiệp để báo cáo và đề xuất Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời, nhất là thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, đề nghị các ngân hàng tạo điều kiện về vốn cho doanh nghiệp…

Các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 năm (2004-2014) được Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng Giấy khen. Ảnh: ANH DŨNG

* Nhìn lại quá trình phát triển của Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp 10 năm qua, những thành tựu nổi bật nào khiến đồng chí tâm đắc?

- Mười năm qua, Đảng ủy Khối luôn chú trọng việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Nhờ vậy, đến nay, Đảng bộ Khối có 98 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cơ sở và 64 chi bộ cơ sở (tăng 35 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2004) trong đó có 17 doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước không chi phối chiếm tỷ lệ 17,35% và 42 doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ 42,86%; có 3.624 đảng viên (tăng 1.013 đảng viên so với năm 2004).

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 10 năm qua, đi đôi với tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Đến nay, hầu hết các chi bộ đã tổ chức họp lệ đi vào nền nếp, bảo đảm thời gian, đúng nội dung theo quy định. Song song đó, Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với khắc phục những khuyết điểm được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp và kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước… Nhờ vậy, đến nay, các tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp đã có những tiến bộ vượt bậc, đã thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo quần chúng và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại doanh nghiệp. Qua đánh giá chất lượng hàng năm, Đảng bộ Khối có từ 60-70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, có 90-95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Thời gian tới, Ðảng ủy Khối tiếp tục thực hiện giải pháp gì để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, thưa đồng chí?

- Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức triển khai nghị quyết để đảng viên trong các doanh nghiệp tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đạt chất lượng; tăng cường nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động để giải thích vận động tuyên truyền và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên gắn việc học tập làm theo gương Bác với khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, chấp hành nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và phát triển đảng viên là chủ các doanh nghiệp tư nhân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Tăng cường trách nhiệm của các đảng ủy viên được phân công chỉ đạo các tổ chức đảng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát giúp các tổ chức đảng trong doanh nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm củng cố, kiện toàn những cấp ủy cơ sở hoạt động yếu kém; thực hiện tốt việc quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Để góp phần giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết các doanh nghiệp trong khối và các doanh nghiệp ngoài thành phố để tạo điều kiện giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành có liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; luôn lắng nghe và kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo và đề xuất Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết