21/04/2015 - 21:35

Mỹ Khánh

Tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

(CT)- Theo Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, nhằm giữ vững danh hiệu xã NTM và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thời gian qua xã tập trung thực hiện nâng chất các tiêu chí.

Thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, tháng 3-2015, xã đã khánh thành đưa vào hoạt động tuyến đường giao thông nông thôn bề rộng 3,5m giai đoạn II từ cầu Năm Lan đến cầu Ông Đời, chiều dài 3km. Tổng kinh phí thực hiện là 8 tỉ đồng; trong đó, nhà nước đầu tư vốn, nhân dân đóng góp hoa màu, đất đai… Đồng thời, tiến hành nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng để thuận tiện việc đi lại dễ dàng cho người dân. Mỹ Khánh thực hiện nâng cấp đê bao ngăn lũ bảo vệ vườn cây cho người dân. Tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp, xã ra quân phát quang tầm nhìn tuyến đường Lộ Vòng Cung, rạch Ông Đề, Trường Tiền- Bông Vang và tuyến đường ấp Mỹ Thuận, ấp Mỹ Ái, ấp Mỹ Phước. Nâng cao thu nhập cho người dân, UBND xã Mỹ Khánh nhân rộng các mô hình sản xuất cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế cho nông hộ. Thời gian qua, xã thành lập mới hợp tác xã du lịch cộng đồng và giữ vững hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn... Đến nay mức thu nhập bình quân đầu người xã đạt 35 triệu đồng/người/năm.

Nguyên Bảo

Chia sẻ bài viết