14/08/2011 - 17:27

ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH THỦY

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Các đồng chí đảng viên, cựu chiến binh khu vực 4, phường An Thới, bàn phương án xây dựng, nâng cấp hẻm 154.

Đảng bộ quận Bình Thủy hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với tổng số 3.294 đảng viên. Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (NQ22) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị 10-CT/TW (CT10) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các chi, đảng bộ tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên các lĩnh vực ngày càng được phát huy...

Xác định việc triển khai, thực hiện tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt Chi bộ theo qui định của Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, ý thức trách nhiệm của đảng viên, thời gian qua, Quận ủy Bình Thủy luôn quan tâm quán triệt CT10 và NQ22 để các đảng viên nắm vững. Bên cạnh tổ chức 12 lớp triển khai NQ22, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thành ủy cho 97,5% đảng viên. Quận ủy Bình Thủy cũng đã cụ thể hóa và ban hành Chương trình số 17-CTr/QU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh” gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần NQ22. Theo đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thủy: “Công tác chỉ đạo thực hiện NQ22 và chương trình hành động của Quận ủy luôn có trọng tâm, trọng điểm. Với chủ trương hướng về cơ sở, Quận ủy đã phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở và chọn điểm chỉ đạo toàn diện của Quận ủy. Từ đó đã tạo được sức bật mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Qua 3 năm triển khai thực hiện CT10 và NQ22, chất lượng hoạt động của các TCCSĐ đều có sự chuyển biến rõ nét. Điển hình như ở Đảng bộ phường Bùi Hữu Nghĩa, nơi có 247 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ và 2 đảng bộ bộ phận (ĐBBP). Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, trước khi triển khai và thực hiện CT10 và NQ22, chất lượng sinh hoạt lệ của một số chi bộ chưa cao, còn mang tính sự vụ, chậm đổi mới; một số cấp ủy đề ra Nghị quyết (NQ) thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý chưa sát hợp tình hình thực tế của chi bộ, địa phương. NQ của nhiều chi bộ còn mang tính rập khuôn NQ của Đảng ủy phường. Công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế, một số đảng viên còn ngại va chạm, ít có ý kiến đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, Đảng ủy phường đã cụ thể hóa CT10 và NQ22, chương trình hành động và kế hoạch của cấp trên bằng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Đỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Bùi Hữu Nghĩa cho biết: “Đảng ủy phường đã phân công các Đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt lệ hàng tháng của chi bộ, kịp thời giúp các chi bộ khắc phục hạn chế, thiếu sót... Từ đó, vai trò điều hành, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các chi bộ ngày càng nâng lên. Chi ủy các chi bộ ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng, đề ra NQ với các chỉ tiêu cụ thể, khả thi, đồng thời gắn với các phong trào thi đua, điểm đột phá chung của phường và quận”. Nhờ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ mà tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn đảng bộ năm sau cao hơn năm trước. Năm 2010, Đảng bộ phường Bùi Hữu Nghĩa có 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM).

Cuối tháng 7, chúng tôi có dịp tham gia lễ khánh thành công trình nâng cấp hẻm 162/38/60 thuộc khu vực 4, phường An Thới. Nhìn tuyến hẻm được trải nhựa thẳng tắp bà con trong khu vực ai ai cũng đều phấn khởi. Không riêng hẻm 162/38/60, tại khu vực 4, nhiều tuyến hẻm khác cũng đã được tu sửa, nâng cấp khang trang. Đáng chú ý là bất kỳ công trình lớn hay nhỏ, Đảng ủy khu vực đều chỉ đạo các chi bộ, tổ nhân dân tự quản tổ chức họp dân, lấy ý kiến, tạo sự thống nhất cao trong dân. Đối với những công trình cần huy động sức dân đóng góp nhiều, khu vực, tổ tự quản đều thành lập ban vận động... Không chỉ thực hiện tốt việc vận động đảng viên, nhân dân đóng góp tiền nâng cấp lộ, cống, lắp đặt hệ thông chiếu sáng, khu vực 4 còn là điểm sáng của quận trong các phong trào khuyến học khuyến tài, đóng góp các nguồn quỹ, thu thuế, tuyển quân... Hàng năm, khu vực đều hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh. Năm 2010, khu vực được UBND TP Cần Thơ tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhiều năm liền, ĐBBP khu vực 4 đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Theo nhiều đảng viên, để đạt được thành tích trên, nhiều năm qua, ĐBBP khu vực 4 luôn tập trung xây dựng lề lối, tác phong làm việc theo phương châm “gần dân, sát dân”. Đồng chí Nguyễn Đức Chinh, Bí thư ĐBBP khu vực 4, nói: “Để khơi dậy phong trào, chăm lo tốt cho đời sống nhân dân, chúng tôi thường xuyên chỉ đạo cho chi bộ và chính quyền khu vực nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, chọn những cán bộ nhiệt tình, có năng lực, tâm huyết bổ sung vào các chức danh chủ chốt để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội”. Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng qui chế hoạt động, qui định cụ thể nhiệm vụ của từng chức danh. Các Đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ thực hiện nghiêm định kỳ đi cơ sở hàng tuần, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng, từng bước đưa hoạt động các chi bộ đi vào nền nếp. Đảng ủy giữ vững định kỳ làm việc với các đoàn thể, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn. Cách làm này đã giúp đoàn thể bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ, phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Cụ thể như ở Chi bộ 2 thuộc ĐBBP khu vực 4, trước đây, nhiều năm chi bộ chỉ đạt ở mức hoàn thành nhiệm vụ, không kết nạp được đảng viên mới... Thông qua sự góp ý của nhân dân, tập thể đảng viên, ĐBBP khu vực 4 đã chỉ đạo chi bộ họp rút kinh nghiệm, củng cố lại cấp ủy của chi bộ, chú trọng phát huy vai trò của từng đảng viên, từ đó hoạt động của Chi bộ 2 ngày khởi sắc, bám sát phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hầu hết các chi bộ trực thuộc ĐBBP khu vực 4 đều thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác phê bình và tự phê bình được duy trì thường xuyên. Trong các buổi họp lệ, các chi ủy tập trung nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra nhiệm vụ của chi bộ cần tập trung thực hiện trong tháng. Những vấn đề, chỉ tiêu mà đảng viên còn thắc mắc, được Chi ủy đem ra thảo luận, phân tích, tạo sự thống nhất cao trong tập thể. Các cấp ủy Đảng cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2011, các chi bộ đã kiểm tra 14 đảng viên, phát hiện 3 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm từng mặt, qua đó góp ý, phê bình, giúp các đảng viên khắc phục những khuyết điểm, nhiệt tình hơn trong công tác. Bên cạnh đó, từng chi bộ đều có sổ chấm điểm đảng viên dựa vào những yếu tố tham gia sinh hoạt đầy đủ, mạnh dạn phát biểu đóng góp ý kiến, tích cực tham gia các phong trào... đây là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm một cách chính xác.

Không riêng các chi, đảng bộ nêu trên, qua 3 năm triển khai thực hiện CT10 và NQ22, cấp ủy các TCCSĐ thuộc đảng bộ quận đều chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhiều nơi còn tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, lựa chọn những nội dung cần thiết, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị... Như ở Chi bộ Đài Truyền thanh quận Bình Thủy, bên cạnh tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Chi bộ còn thường xuyên tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với công tác chuyên môn như: cải tiến hoạt động bộ phận chương trình theo hướng tinh gọn, hiệu quả; áp dụng các chương trình phần mềm trong xử lý âm thanh, nâng cao chất lượng thu, phát chương trình... Thông qua các buổi sinh hoạt của chi bộ, đảng viên tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận làm rõ, đề xuất những giải pháp cụ thể về vấn đề chuyên môn nghiệp vụ..., góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Theo đánh giá của Quận ủy, qua 3 năm thực hiện CT10, NQ22 và Chương trình số 17-CTr/QU, các Chi bộ, Đảng bộ trên địa bàn quận Bình Thủy đã duy trì nề nếp và đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ, đảm bảo nội dung, hình thức, quy trình sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân trên 95%, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động TCCSĐ. Số TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM năm 2009 là 92%, năm 2010 nâng lên 94,12%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2009 là 93,1%, năm 2010 là 94,29%. Theo đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thủy, thời gian tới, Quận ủy sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp ủy, TCCSĐ thực hiện các giải pháp để ngày càng nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng vững chắc để lãnh đạo toàn đảng, toàn dân chung sức, chung lòng đưa quận Bình Thủy ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: HỮU HIỀN

Chia sẻ bài viết