30/03/2014 - 01:34

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TẤN DƯỢC, GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TP CẦN THƠ:

Tập trung lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các quận, huyện; đề xuất chấn chỉnh quy hoạch không phù hợp

Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, rà soát quy hoạch đã được ngành xây dựng đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Sở Xây dựng thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố đề xuất rà soát, điều chỉnh, xóa quy hoạch nhằm phù hợp với thực tế phát triển của thành phố và Quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ xung quanh vấn đề này.

* Ông có nhận xét gì về quá trình phát triển trên lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị TP Cần Thơ trong những năm qua?

- Thời gian qua, căn cứ vào đồ án quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 207/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006), TP Cần Thơ đã tiến hành lập các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu như: điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Nam Cần Thơ; quy hoạch khu đô thị hai bên đường Võ Văn Kiệt; quy hoạch khu đô thị An Bình – Mỹ Khánh; quy hoạch khu các trường đại học và giáo dục chuyên nghiệp; quy hoạch khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ đến tỉnh lộ 923… Đây là các đồ án làm cơ sở để phục vụ công tác quản lý quy hoạch, giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Từ đó từng bước hình thành các khu đô thị mới, khu các trường đại học cao đẳng, các dự án công trình xây dựng Học viện Chính trị hành chính khu vực IV, các Bệnh viện Nhi đồng thành phố, bệnh viện chuyên khoa, các văn phòng, cơ quan… được đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy hoạch chung đã định hướng. Bộ mặt đô thị của thành phố có những chuyển biến rõ nét, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao.

Còn tại các huyện, trên cơ sở quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh địa phương đã triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, hiện đã hình thành các khu hành chính tập trung của huyện. Ngoài ra, các huyện cũng đã triển khai và hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn 36 xã để các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại, kinh tế xã hội phát triển bền vững.

Một góc quy hoạch tổng thể khu Nam Cần Thơ. Ảnh: THIỆN KHIÊM

* Công tác rà soát, xóa quy hoạch đạt được những kết quả nhất định. Song, những quy hoạch đã xóa, ngành xây dựng triển khai ra dân ra sao, việc quản lý xây dựng ở những khu vực đó sẽ tiếp tục thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Trên lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị của thành phố thời gian qua tuy có những điểm nổi bật như đã nêu trên, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Hiện vẫn còn những khu dân cư, khu đô thị có hạ tầng chưa đồng bộ, một số dự án phát triển đô thị có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt có tiến độ thực hiện chậm do chủ đầu tư thiếu quyết tâm thực hiện và gặp khó khăn về tài chính trong bối cảnh suy thoái kinh tế chung; một số đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại quận Ninh Kiều chưa được điều chỉnh kịp thời nên ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong vùng quy hoạch. Nhận thấy những hạn chế trên, Sở Xây dựng thành phố cùng UBND các quận, huyện, các sở ngành có liên quan thường xuyên tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án và đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Qua rà soát đến nay đã hủy bỏ 20 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; phê duyệt điều chỉnh và điều chỉnh cục bộ quy hoạch 15 đồ án, thu hồi chủ trương 8/72 dự án khu dân cư, tái định cư có tiến độ triển khai chậm, đến nay số lượng dự án còn lại là 64 dự án. Căn cứ kết quả rà soát, lọc ra 21/64 dự án là những dự án cơ bản thực hiện xong để chuyển về các địa phương quản lý. Đối với 43/64 dự án còn lại, sắp xếp thành 4 nhóm, gồm nhóm chưa triển khai thực hiện có 4/43 dự án; nhóm chậm triển khai thực hiện có 12/43 dự án; nhóm đang triển khai thực hiện 23/43 dự án; nhóm cơ bản hoàn thành hạ tầng 4/43 dự án. Sau khi các dự án khu dân cư, tái định cư thu hồi và hủy bỏ quy hoạch đã tạo thuận lợi cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Đối với các dự án đã bị thu hồi và hủy quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Sở Xây dựng đã yêu cầu chính quyền quận, huyện thực hiện công bố công khai bằng các hình thức theo luật định như: họp dân để công bố, đăng trên Báo Cần Thơ. Đối với việc quản lý xây dựng ở những khu vực bị thu hồi, Sở Xây dựng thực hiện dựa trên các tiêu chí như sau: Đối với các dự án đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu) được duyệt, thì sau khi hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ được tiếp tục quản lý theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (đã có trước đó). Đối với dự án đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nhưng khu vực bị thu hồi không có quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu) được duyệt, thì sau khi hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, ngành xây dựng sẽ quản lý xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

* Trong năm 2014, Sở Xây dựng thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ then chốt nào, thưa ông?

- Căn cứ vào Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thì nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng trong năm 2014 là tập trung vào công tác lập quy hoạch các quận, huyện, cụ thể như: Lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/5000, quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000. Ngoài ra, do thời gian lập các quy hoạch nêu trên kéo dài (năm 2014-2015), nên trong khoảng thời gian chờ các đồ án quy hoạch này được duyệt, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện sẽ rà soát, đề xuất một số khu vực hoặc một số nội dung thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt trước đây mà không khả thi, không còn phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương để trình UBND thành phố điều chỉnh hoặc xóa các quy hoạch không còn phù hợp.

* Xin cảm ơn ông!

Thiện Khiêm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết