01/11/2015 - 16:48

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG XUÂN KHÁNH

Tập trung lãnh đạo xây dựng phường đạt danh hiệu phường văn hóa

Đó là mục tiêu mà Đảng bộ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đã và đang tập trung thực hiện trong những năm qua. Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4) vào cuối năm 2012, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính… Những nỗ lực ấy đã tạo được sự chuyển biến trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Sáng sớm, rất đông các tổ chức và cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Xuân Khánh để giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng chí Trần Trường Phục, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Khánh, cho biết: "Sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo UBND tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Qua đó, cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao". Một trong những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường Xuân Khánh nhận thấy là vẫn còn cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện tác phong, đạo đức, lối sống, có biểu hiện cá nhân, thiếu hòa nhã, lịch sự trong tiếp xúc, giao tiếp, thiếu tinh thần trách nhiệm, sai sót trong công việc… Khắc phục hạn chế này, lãnh đạo UBND phường quán triệt tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, tận tình hướng dẫn để người dân dễ hiểu, dễ nhớ; thực hiện tốt quy tắc ứng xử đúng theo quy định của cơ quan nhà nước. Khi nghe người dân phản ánh có trường hợp công chức địa chính – xây dựng vòi vĩnh trong xử lý hồ sơ, Thường trực UBND phường thành lập tổ kiểm tra, xác minh, kết luận phản ánh của người dân đúng sự thật. Hội đồng Kỷ luật của phường đã đề nghị về trên kỷ luật cán bộ này với hình thức khiển trách. Sau sự việc này, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức của phường đi vào nền nếp; thực hiện tốt cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đúng hẹn, không gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân.

Cán bộ phường Xuân Khánh tiếp nhận hồ sơ hành chính của dân.

Đồng chí Lê Thị Hồng Lam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Khánh, cho biết: "Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, BTV Đảng ủy phường đã chỉ đạo từng cá nhân Ủy viên BTV Đảng ủy đối chiếu lại những hạn chế, thiếu sót của tập thể và vai trò của từng cá nhân để trên cơ sở đó xác định những nội dung cụ thể và đề ra kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, nhằm tạo sự chuyển biến thật sự, góp phần thúc đẩy phường phát triển". Tại hội nghị kiểm điểm vào cuối năm 2012, BTV Đảng ủy phường thẳng thắn nhìn nhận tuy công tác lãnh đạo giáo dục chính trị, tư tưởng có quan tâm nhưng việc triển khai tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu; việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết còn đơn điệu, hình thức chưa phong phú… Theo đồng chí Hồng Lam, khắc phục hạn chế này, Đảng ủy phường mời báo cáo viên của quận, thành phố hoặc Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp triển khai các chỉ thị, nghị quyết. Ngoài ra, Đảng ủy phường cũng mời báo cáo viên thành phố thông tin thời sự chuyên đề; chiếu phim tư liệu, hình ảnh tư liệu làm phong phú nội dung triển khai để các cán bộ, đảng viên nắm bắt dễ hơn. Khắc phục hạn chế trong công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn, hướng dẫn đảng viên đăng ký làm theo, hằng năm sơ kết, biểu dương những cá nhân tiêu biểu… Qua đó, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên ổn định.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo đồng chí Hồng Lam, BTV Đảng ủy phường quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020 đúng theo quy định. Đồng thời củng cố công tác tổ chức, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn, năng lực công tác; mạnh dạn đưa đào tạo đội ngũ cán bộ, quan tâm công tác đào tạo cán bộ đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu quy hoạch cán bộ. Chủ động tìm nguồn phát triển đảng viên, chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ. Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức phường đạt chuẩn theo quy định. Từ năm 2012 đến nay, phường có 9 đồng chí học trung cấp chính trị, 2 đồng chí học cao cấp chính trị, 2 đồng chí học cao học, 7 đồng chí học đại học, 2 đồng chí học trung cấp chuyên ngành, hàng trăm lượt cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, BTV Đảng ủy luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nắm vững các chủ trương, nghị quyết, chính sách để vận dụng đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp và đạt hiệu quả cao; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ phường. BTV Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nên công việc đề ra hàng tuần, tháng đều thực hiện tốt. Hằng tháng, tùy theo lĩnh vực cần tập trung, BTV Đảng ủy làm việc riêng với cán bộ phụ trách lĩnh vực đó để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Định kỳ quý, 6 tháng, BTV Đảng ủy làm việc với các đoàn thể để nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy tập trung chỉ đạo xây dựng thành công khu vực 3 đạt danh hiệu văn hóa và thực hiện đạt các tiêu chí, phấn đấu để được công nhận phường đạt tiêu chuẩn phường văn hóa vào cuối năm nay. Đồng thời, BTV Đảng ủy tập trung chỉ đạo xây dựng được nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: lưu giữ thông tin, số điện thoại các hộ liền kề trong giữ gìn an ninh trật tự xã hội; nhà trọ an toàn, an ninh trật tự; con em không mắc các tệ nạn xã hội… Ngoài ra, BTV Đảng ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, xây dựng đảng bộ bộ phận (ĐBBP) khu vực 6 đạt trong sạch vững mạnh (năm 2013 và năm 2014); mạnh dạn xử lý, luân chuyển công tác đối với cán bộ sai phạm.

Sau kiểm điểm, các cấp ủy ĐBBP, chi bộ khu vực cũng có chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; lề lối làm việc thay đổi so với trước đây. Nội dung sinh hoạt hàng tháng có đề ra biện pháp cụ thể trong chỉ đạo khu vực và các chi hội thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Trịnh Minh Tuân, Bí thư ĐBBP khu vực 8, cho biết: "Sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy phường tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời chỉ đạo các ĐBBP, chi bộ trực thuộc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích làm rõ. Lãnh đạo ĐBBP khu vực 8 cũng mạnh dạn củng cố và thường xuyên nhắc nhở thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể… Qua đó, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân được nâng lên, góp phần xây dựng ĐBBP liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh".

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Lam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Khánh, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, BTV Đảng ủy phường từng bước sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị. Thời gian tới, BTV Đảng ủy phường tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, không để phát sinh những hạn chế mới; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, làm việc theo quy chế… góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu xây dựng phường trở thành phường văn hóa.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết