13/05/2009 - 08:27

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống các trường sư phạm

* Đã có cơ chế chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công

(CT)– Ngày 12-5-2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 09/2005/QĐ-TTg về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 – 2010” và Đổi mới công tác tổ chức cán bộ và quản lý cơ sở giáo dục qua 4 điểm cầu truyền hình tại TP Cần Thơ, TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội.

Sau 3 năm thực hiện Quyết định 09, số lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (NG & CBQLGD) đã tăng đáng kể, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục của đất nước. Tính đến năm học 2007 – 2008, cả nước có trên 1 triệu nhà giáo (tăng 7,56% so với năm học 2004 – 2005) và có trên 134 ngàn cán bộ quản lý giáo dục (chiếm khoảng 11% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục). Tuy nhiên, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ NG & CBQLGD trong 3 năm qua bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém: Chất lượng đào tạo chưa được cải thiện nhiều. Tuy đã có chương trình khung nhưng chương trình chi tiết của các trường/khoa sư phạm chưa thật sự đổi mới. Việc dự báo nhu cầu, xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ NG & CBQLGD còn chắp vá, thiếu cụ thể, chưa có quy hoạch chiến lược dài hạn. Một số chỉ tiêu được đặt ra đến năm 2010 tại Quyết định 09 có nguy cơ không thực hiện được. Chẳng hạn như mục tiêu đến năm 2010 có 10% giáo viên trung học phổ thông có trình độ sau đại học; chỉ tiêu 40% giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sĩ; chỉ tiêu 20 sinh viên/giảng viên; chỉ tiêu 25% giảng viên đại học, cao đẳng có trình độ tiến sĩ; chỉ tiêu về nhà công vụ cho giảng viên, giáo viên...

Chủ trì hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương sớm hình thành Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm; tập trung củng cố, nâng cao năng lực hệ thống các trường sư phạm, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các trường đại học, cao đẳng và bồi dưỡng giáo viên các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục; xây dựng, hoàn thiện chính sách, chế độ đối với đội ngũ NG & CBQLGD...

* Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công. Theo đó, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ chuyển các cơ sở giáo dục mầm non bán công sang trường công lập. Trường mầm non bán công ở vùng còn lại chuyển sang trường dân lập, tư thục tuy nhiên địa phương nào chưa có hoặc chưa đủ trường mầm non công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục 5 tuổi sẽ chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập.

Nguyên tắc chuyển đổi loại hình trường sẽ được thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo các hoạt động giáo dục của nhà trường ổn định và phát triển, tạo điều kiện tốt hơn cho người học ở các vùng miền, phù hợp với thu nhập của các tầng lớp nhân dân, các đối tượng người học... Các địa phương sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch chuyển đổi để không còn loại hình trường bán công ở giáo dục mầm non.

D.K – NGỌC ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết