25/05/2022 - 19:38

Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

(CT) - Ngày 25-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 cho 125 học viên là đại diện Ban Thường trực và cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQVN các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian 3 ngày (từ 25 đến 27-5), các học viên được trang bị những nội dung cơ bản về triển khai các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ủy ban T.Ư MTTQVN, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận; triển khai nhiệm vụ MTTQ các cấp tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vai trò của MTTQ các cấp trong việc đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay; công tác nắm bắt, phản ánh, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của MTTQ các cấp; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình hiện nay;...

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Mặt trận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các học viên gặp gỡ, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết