03/12/2023 - 06:59

Tạo sân chơi cho giới trẻ nhân kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 4906/UBND-KGVX về việc tổ chức chương trình văn nghệ, tạo sân chơi cho giới trẻ trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, gắn với chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân Giáp Thìn 2024”.

Hội thi "Học sinh, sinh viên thanh lịch" năm 2023, do Hội Sinh viên TP Cần Thơ tổ chức, là sân chơi bổ ích cho giới trẻ và chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện chương trình văn nghệ, tạo sân chơi cho giới trẻ trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đảm bảo công khai, minh bạch, đủ năng lực (về tài chính, kinh nghiệm, công tác vận động xã hội hóa…). Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố, đơn vị được giao quản lý, vận hành sân khấu tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương phối hợp bàn giao sân khấu tạm thời cho đơn vị được lựa chọn tổ chức chương trình nêu trên, đảm bảo các vấn đề về âm thanh, ánh sáng và các điều kiện phục vụ tốt công tác biểu diễn nghệ thuật.

Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức kiểm tra nội dung biểu diễn nghệ thuật theo quy chế phối hợp liên ngành và các quy định pháp luật hiện hành. Giám đốc Công an thành phố và Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ đơn vị được lựa chọn tổ chức các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, y tế, phòng chống cháy nổ và các vấn đề cung cấp điện, nước, an toàn giao thông.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết