20/01/2021 - 08:46

Tạo đột phá cho ngành Nông nghiệp 

Năm 2021, ngành Nông nghiệp thành phố đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp theo chuỗi nâng cao giá trị gia tăng. Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn chế biến và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và phát triển chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản…

Lúa thu đông 2020 tại mô hình cánh đồng lớn của Hợp tác xã nông nghiệp Hiếu Bình ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Lúa thu đông 2020 tại mô hình cánh đồng lớn của Hợp tác xã nông nghiệp Hiếu Bình ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Ngành đề ra chỉ tiêu phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 đạt 6.122,74 tỉ đồng, với tốc độ tăng GRDP 2,5%. Chỉ tiêu sản xuất lúa trong cả năm 2021 đạt diện tích 206.915ha, với tổng sản lượng đạt hơn 1,26 triệu tấn. Diện tích trồng rau màu và đậu các loại đạt 14.760ha, sản lượng 158.100 tấn. Cây ăn trái 22.900ha, sản lượng 151.340 tấn. Diện tích nuôi thủy sản 8.200ha, tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt 202.000 tấn. Tổng đàn gia súc 134.800 con, đàn gia cầm 1,95 triệu con, với sản lượng thịt hơi các loại đạt 39.000 tấn.

Năm 2020, thành phố đã gieo trồng lúa 3 vụ đạt tổng diện tích 222.99ha, vượt 4,17% kế hoạch, với sản lượng hơn 1,389 triệu tấn, vượt 6,67% kế hoạch; trong đó mỗi vụ có hơn 30.000ha lúa của nông dân tham gia mô hình “cánh đồng lớn”. Diện tích gieo trồng rau màu, cây ăn trái, nuôi thủy sản… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm (GRDP) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 đạt 5.973,4 tỉ đồng, với tốc độ tăng GRDP đạt 1,58%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 13.845,6 tỉ đồng, tăng 1,45% so với kế hoạch.

Để nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, ngành Nông nghiệp Cần Thơ xác định cần tiếp tục phát huy các chương trình, giải pháp hiệu quả đã được triển khai thực hiện thời gian qua. Đặc biệt thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Quan tâm đổi mới, tổ chức lại việc sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả, cũng như tăng cường phát triển, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ giống cây con để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp từng vùng sản xuất và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Sản xuất nông nghiệp dễ bị tổn thương bởi tác động của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và giá cả đầu ra, nhất là xuất khẩu còn gặp khó. Kinh tế tập thể chưa phát triển mạnh, việc liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản vẫn còn hạn chế nên còn tình trạng tự phát, manh mún và nhỏ lẻ. Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn dù được quan tâm nhưng vẫn chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp thành phố, nhất là khi thu hút đầu tư từ doanh nghiệp cho nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều...

Để giải quyết các vấn đề trên, không chỉ đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nỗ lực quyết tâm cao của toàn ngành Nông nghiệp mà cần phải có sự phối hợp tốt giữa các sở, ngành thành phố, địa phương và đơn vị, doanh nghiệp có liên quan. Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ Nguyễn Minh Toại cho biết, tới đây Sở Công Thương quan tâm phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nông dân, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan nắm rõ về các hiệp định thương mại tự do (FTA), lộ trình cắt giảm thuế và tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của các FTA thế hệ mới như: CPTPP, EVFTA… Từ đó, chủ động đưa nông sản vượt qua được các rào cản và nắm bắt được cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ Trần Thị Thiên Thư, để phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững, các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, thúc đẩy nhân rộng mô hình hiệu quả, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi ngành hàng. Đồng thời, quan tâm phối hợp đào tạo nghề nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp có xu hướng dần bị thu hẹp. 

Tại hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu ngành cần tiếp tục phát huy các mô hình, giải pháp hiệu quả để tạo đột phá trong phát triển. Quan tâm khắc phục các hạn chế, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, thành phố và nghiên cứu tham mưu các cấp thẩm quyền có các cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hữu cơ, sản xuất theo tiêu chuẩn, theo nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị…

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết