16/03/2012 - 21:38

Tăng cường thanh tra giám sát, phòng chống tham nhũng, sai phạm trong hoạt động ngân hàng

(TTXVN)- Ngày 16-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) trong năm 2012 tập trung thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp về công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Chỉ thị nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, đồng thời triển khai toàn diện, sâu sắc nhưng thận trọng quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo đúng lộ trình, mục tiêu đặt ra.

Thống đốc yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính NHNN dựa trên cơ sở kết quả quản lý, thanh tra, giám sát và tổng hợp thống kê để phân loại các TCTD; thực hiện các bước tái cơ cấu hệ thống và xử lý những TCTD yếu kém theo phương châm toàn diện, thận trọng, đảm bảo an toàn hệ thống; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, vi phạm sự chỉ đạo, điều hành của NHNN. Các đơn vị cần chủ động phối hợp lẫn nhau; rà soát cơ chế, chính sách, quy định trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó chú trọng hoạt động cấp tín dụng. Đặc biệt, toàn hệ thống ngân hàng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm trong từng tổ chức, đơn vị...

Chia sẻ bài viết