09/01/2023 - 20:34

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường

(CT) - Chủ tịch  UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị. Cùng đó, đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông giúp nhân dân hiểu và chấp hành. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và xử lý triệt để… Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; xây dựng quy chế phối hợp kiểm tra xử lý các công trình xây dựng vi phạm. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; kịp thời ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý hành vi vi phạm quy định về đất đai và môi trường... Không xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công trình, nhà ở vi phạm trật tự xây dựng khi chủ đầu tư chưa chấp hành đầy đủ nội dung quyết định xử lý vi phạm.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải công bố công khai mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông do Sở quản lý; đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện công bố công khai mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông do UBND cấp huyện quản lý; kịp thời xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn công trình. Giám đốc Công an thành phố chủ động phối hợp nắm tình hình, phát hiện và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xử lý đối với các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị...

PV

Chia sẻ bài viết