07/07/2018 - 16:22

Ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ:

Tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, mời gọi đầu tư các khu dân cư 

Thời gian qua, tình trạng phân lô nền tự phát, xây dựng không phép, trái phép nổi lên ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy... gây ảnh hưởng đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch các dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố. Xung quan vấn đề này, ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết:

- Công tác quy hoạch xây dựng là một trong những cơ sở quan trọng trong điều hành và quản lý phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc hoàn thành các quy hoạch (các đồ án quy hoạch phân khu các quận, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị các thị trấn và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật) là cơ sở để thực hiện kêu gọi đầu tư, triển khai thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực, đầu tư xây dựng các khung hạ tầng chính để phát triển đô thị, phục vụ công tác quản lý quy hoạch đô thị, giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng cho các cơ quan đơn vị thực hiện theo quy hoạch. Bên cạnh đó, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị TP Cần Thơ để tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho các địa phương, tổ chức và cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước cũng như đầu tư đúng với pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng cũng tiếp tục cùng các ngành, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố nhằm khắc phục các hạn chế của quy hoạch hiện nay; giải quyết dứt điểm các khu vực quy hoạch chậm triển khai thực hiện, hoặc không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và người dân trong thời gian qua. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch - xây dựng nhằm đảm bảo thực hiện theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển đô thị của TP Cần Thơ.

* Hiện nay quy hoạch chung của thành phố được quản lý ra sao, thưa ông?

- Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt QHC 2013) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28-8-2013. Trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư lập các quy hoạch phân khu cho 5 quận và quy hoạch chung cho 4 huyện. Kết quả cụ thể như sau:

Quy hoạch phân khu cho 5 quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng), tiến độ và kế hoạch cụ thể như sau: Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 4 quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt) đã được hoàn thành và phê duyệt trong năm 2017. Sở Xây dựng đang lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch phân khu của 4 quận, dự kiến cuối năm 2018 sẽ cơ bản hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu của 4 quận. Riêng đối với lập quy hoạch phân khu quận Cái Răng, hiện đang ở bước lập nhiệm vụ và dự kiến hoàn thành nội dung cơ bản cùng thời điểm với các quận còn lại của thành phố.

Song song đó, Sở Xây dựng cũng đang tiến hành công tác lập nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện (Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh): Các đồ án quy hoạch này (quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện) được lập để cụ thể hóa các định hướng quy hoạch chung cũng như thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

* Tuy nhiên, thời gian qua một số địa phương chưa quản lý quy hoạch chặt chẽ hoặc người dân cố tình “lách luật” đã tự phân lô, nền làm phá vỡ quy hoạch, ông có nhận xét gì?

- Căn cứ Công văn số 1996/UBND-KT ngày 31-5-2011 của UBND TP Cần Thơ về việc xử lý nghiêm tình trạng san lấp, phân lô bán nền trái quy định. Trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương kiểm tra tình trạng san lấp, phân lô bán nền trái quy định trên địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, không để phát sinh.

Nhiều khu đất vườn nằm phía sau khu tái định cư 12,8ha thuộc quận Bình Thủy phân lô nền tự phát gây phá vỡ quy hoạch.

Trước đó, để tránh tình trạng phân lô bán nền cũng như tăng cường công tác quản lý xây dựng, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 881/SXD-QLXD ngày 20-9-2010 gửi UBND các quận huyện về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng, hạn chế việc tự phân lô bán nền, xây dựng trái pháp luật trên địa bàn thành phố.

Đối với khu dân cư tự phân lô bán nền, việc này người dân tự mua đất theo pháp luật, theo khả năng và xây dựng nhà. Nếu không đúng quy định của Luật Đất đai (không đúng mục đích sử dụng đất,…) và Luật Xây dựng (xây dựng không phép, sai phép,…), thì UBND quận huyện kiểm tra xử lý theo quy định (quy định về trách nhiệm, thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của UBND cấp huyện, UBND cấp xã).

 Cụ thể, về trình tự, thủ tục, điều kiện để tách thửa đất được điều chỉnh bởi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 2-10-2017 của UBND TP Cần Thơ. Thửa đất tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch xã nông thôn mới), quy hoạch sản xuất nông nghiệp được phê duyệt.

Còn theo quy định tại khoản 2 Điều 143 của Luật Đất đai năm 2013: “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm”. Do đó, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp tách thửa vi phạm pháp luật về đất đai ngay từ đầu.

* TP Cần Thơ sẽ phát triển thành thành phố thông minh – đây là định hướng lớn, tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo thành phố. Ông có thể chia sẻ thêm?

- Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11-4-2017 về xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016 – 2025. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 14-8-2017 về việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ. Để cụ thể hóa các nội dung thực hiện của Kế hoạch số 120/KH-UBND, UBND thành phố Cần Thơ đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố phát triển trở thành Đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025.

Hiện nay thành phố đang phối hợp với Tập đoàn bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức đoàn điều tra, khảo sát, đánh giá hạ tầng kỹ thuật, thu thập thông tin, số liệu phục vụ xây dựng dự thảo Đề án “Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông minh” giai đoạn 2016-2025. Hiện nay Đề án này đang trong quá trình thực hiện và sẽ tổ chức hội nghị báo cáo, lấy ý kiến về đề án. Sau khi đề án được duyệt sẽ tiếp tục xây dựng thành phố theo lộ trình, kế hoạch cụ thể các hoạt động triển khai thực hiện đề án.

Về sự chuẩn bị của thành phố, trong bước tiến của phát triển đô thị và sự bùng nổ về kỹ thuật và công nghệ, sự phát triển giai đoạn tới là sự kết hợp của một phương pháp quản lý thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin. Thành phố đang xây dựng Nền tảng quy hoạch không gian (SPP) với mục đích là nhằm xây dựng một hệ thống đơn giản cho chính quyền, các đơn vị kinh doanh, các tổ chức nghiên cứu và giáo dục, và cộng đồng nói chung tiếp cận và sử dụng thông tin không gian trong quá trình ra quyết định (là một nghiên cứu và sản phẩm thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị - Dự án 3). Đây là sự chuẩn bị của thành phố cho một chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Hy vọng đến năm 2020 bước đầu khai thác được từ dự án nêu trên. Từ đó mọi công tác liên quan đến quản lý và đầu tư không chỉ của chính quyền mà của các thành phần khác cũng sẽ đạt được một bước tiến rất lớn.

* Xin cảm ơn ông! 

THIỆN KHIÊM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết