29/07/2011 - 09:18

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

(CT)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (NQ14) do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 27-7-2011.

Theo đó, thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và các chi bộ trong Đảng bộ thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tốt hoạt động của đảng viên, nhằm chủ động ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những đảng viên vi phạm; nâng cao hiệu quả giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng. Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh...

3 năm qua, các cấp ủy đảng của Đảng bộ TP Cần Thơ đã triển khai quán triệt cho đảng viên và xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ14 rất cụ thể, nên việc thực hiện Nghị quyết này đã đạt được nhiều kết quả tốt. Nổi bật là các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp được mở rộng hơn, tập trung vào những vấn đề bức xúc, như: công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác xây dựng cơ bản, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác quy hoạch; công tác đề bạt, luân chuyển cán bộ; đăng ký hộ khẩu thường trú; sử dụng ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã đề nghị thu hồi số tiền gần 10,5 tỉ đồng nộp vào ngân sách, 5.000m2 đất sử dụng sai mục đích; tiến hành xử lý kỷ luật 4 tổ chức đảng, 555 đảng viên vi phạm. Bộ máy UBKT các cấp từng bước được củng cố và kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết