19/06/2011 - 19:57

ĐẢNG BỘ HUYỆN VĨNH THẠNH

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Nhờ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đội ngũ cán bộ, đảng viên bộ phận “một cửa” các cấp ở huyện Vĩnh Thạnh phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong ảnh: Cán bộ phụ trách lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thị trấn Thạnh An đang giải quyết thủ tục kết hôn cho
người dân.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đảng ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên. Qua đó, đã kịp thời ngăn ngừa và xử lý những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

* Tăng cường giám sát ngăn ngừa vi phạm

Ngay từ đầu năm 2011, Ban Thường vụ Huyện ủy cùng cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và UBKT đảng ủy các cấp đã xây dựng chương trình giám sát đúng quy định của Điều lệ Đảng. Nhờ vậy, công tác giám sát trong 6 tháng đầu năm 2011 của đảng bộ được tăng cường, kịp thời ngăn ngừa vi phạm trong các tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đồng chí Trần Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh, từ đầu năm đến nay, Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã tiến hành giám sát thường xuyên 13 cuộc tại 13 đảng ủy, chi ủy cơ sở và 249 đảng viên. Qua giám sát, hầu hết các đơn vị và đảng viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy đề ra. Huyện ủy và UBKT Huyện ủy cũng tiến hành giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ huyện tại Đảng ủy xã Thạnh Mỹ và Đảng ủy xã Vĩnh Bình; giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế, lề lối làm việc tại Đảng ủy xã Thạnh Tiến. Qua đó, Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã kịp thời đề nghị các đơn vị này khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong công tác triển khai nghị quyết và xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy.

Cấp ủy và UBKT đảng ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh cũng tăng cường thực hiện công tác giám sát nhằm ngăn ngừa sai phạm của đảng viên. Đồng chí Phan Thanh Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Thạnh An, cho biết: “Đảng ủy đã tổ chức giám sát tại Chi bộ ấp Phụng Quới A và Chi bộ ấp Phụng Quới B. Qua giám sát cho thấy, Chi bộ ấp Phụng Quới B triển khai xây dựng giao thông nông thôn, thu các loại thuế và quỹ chậm, một số đảng viên tham gia họp lệ chi bộ chưa đều đặn đã được Đảng ủy chấn chỉnh kịp thời”. Theo đồng chí Võ Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên thực hiện giám sát 48 cuộc tại 13 chi bộ. Qua giám sát, Chi bộ ấp Lân Quới 1 và Chi bộ ấp Quy Long sinh hoạt chưa đúng thời gian quy định, một số đảng viên trong các chi bộ tham gia sinh hoạt lệ chưa đầy đủ đã được chấn chỉnh và khắc phục.

Nhờ tăng cường công tác giám sát, trong 6 tháng đầu năm 2011, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh chưa có tổ chức đảng vi phạm; số lượng đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật giảm 5 trường hợp so với cùng kỳ.

* Kiên quyết xử lý vi phạm

Bên cạnh thực hiện tốt công tác giám sát, để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, cấp ủy, UBKT đảng ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã tăng cường công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng chí Trần Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2011, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra tại 33 đảng ủy, chi ủy cơ sở về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Nhìn chung, các đảng ủy, chi ủy đều thực hiện tốt các nội dung kiểm tra. Riêng kiểm tra tại Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh đã phát hiện 1 đồng chí lãnh đạo đảng ủy có dấu hiệu vi phạm về chức năng, vai trò lãnh đạo. UBKT Huyện ủy cũng đã kiểm tra 9 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và kết luận các trường hợp này đều có vi phạm ở mức độ khác nhau; trong đó đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 1 đồng chí, cảnh cáo 1 đồng chí, khiển trách 4 đồng chí, xóa tên 3 đồng chí.

Cấp ủy và UBKT đảng ủy ở các TCCSĐ cũng tăng cường thực hiện công tác kiểm tra theo quy định. Đồng chí Nguyễn Văn Lào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Trinh, nói: “Qua nắm bắt thông tin, dư luận từ các chi bộ và nhân dân, 6 tháng đầu năm chúng tôi đã tiến hành kiểm tra 2 đảng viên ở 2 chi bộ ấp có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện 1 đảng viên bỏ sinh hoạt 4 lần liên tục, đã đề nghị cấp trên xóa tên; 1 đảng viên vi phạm quy chế dân chủ, đang trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã ra quyết định xử lý kỷ luật. Đồng chí Võ Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, kể: “Theo phản ánh của người dân, vừa qua chúng tôi đã kiểm tra 1 đảng viên tại bộ phận “một cửa” của xã có dấu hiệu vi phạm và bước đầu cho thấy đồng chí này có biểu hiện vi phạm trong thực thi công vụ...”. Việc kiểm tra các chi bộ trực thuộc cũng được cấp ủy và UBKT các Đảng ủy, Chi ủy quan tâm. Theo đồng chí Phan Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Thạnh An, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thị trấn đã tiến hành kiểm tra tại 5 chi bộ trực thuộc. Nhìn chung, các chi bộ đều chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của trên quy định. Riêng Chi bộ ấp Bờ Bao giám sát việc thi công tuyến đường trong ấp chưa chặt, dẫn đến chất lượng một số đoạn chưa đảm bảo. Đảng ủy đã yêu cầu chi bộ khắc phục thiếu sót này.

***

Nhờ đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, 6 tháng đầu năm 2011, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh chưa có tổ chức đảng vi phạm, chỉ có 16 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật (Huyện ủy và UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật 9 đồng chí; các đảng ủy, chi ủy và UBKT của đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật 7 đồng chí), giảm hơn 5 trường hợp so với cùng kỳ. Qua đó, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững. Tuy nhiên, công tác giám sát, kiểm tra của các cấp ủy đảng vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm, hoặc còn nể nang trong công tác giám sát, kiểm tra; trình độ cán bộ làm công tác giám sát, kiểm tra còn hạn chế; nhiều chi bộ chưa nêu cao việc giám sát, kiểm tra thông qua công tác tự phê bình và phê bình của đảng viên... từ đó việc phát hiện những vi phạm chưa kịp thời. Đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh, cho biết: Thời gian tới, UBKT Huyện ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét tiến hành xử lý kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm và kiểm tra để xử lý đối với những đảng viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, UBKT của đảng ủy cơ sở tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các lĩnh vực tuyển dụng cán bộ, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ; thu thuế; tài nguyên - môi trường; xây dựng các công trình; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cấp ủy; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, uốn nắn nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết