06/04/2024 - 11:53

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới 

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh (HS) trong tình hình mới.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Dũng tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về  TTATGT tại trường.

Kế hoạch xác định nâng cao nhận thức, hành động; xác định rõ trách nhiệm trong công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi HS trong tình hình mới là nhiệm vụ rất quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm TTATGT, nhằm xây dựng, hình thành văn hóa giao thông cho thế hệ công dân tương lai, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Qua đó, huy động cả hệ thống chính trị, nhà trường và toàn thể người dân tham gia công tác bảo đảm TTATGT, phát huy vai trò lực lượng tham gia công tác bảo đảm TTATGT từ cấp cơ sở. Xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để tình hình TTATGT liên quan đến lứa tuổi HS xảy ra phức tạp. Thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về  TTATGT cho lứa tuổi HS; xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực; xác định rõ các nội dung, biện pháp và trách nhiệm phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT), xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi HS.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện kế hoạch. Trong đó, Ban ATGT TP Cần Thơ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đoàn thể là thành viên Ban ATGT thành phố và UBND quận, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với đối tượng là HS các cấp trên địa bàn thành phố, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Chủ trì phối hợp thí điểm tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho HS THPT.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tập trung rà soát các chương trình, nội dung, hình thức giáo dục, giảng dạy về TTATGT cho HS trong các cấp học, các nhà trường để tham mưu, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tương xứng với tính chất quan trọng của việc xây dựng văn hóa giao thông cho lứa tuổi HS. Chủ trì phối hợp Công an thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng quy tắc văn hóa giao thông văn minh và yêu cầu 100% các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm, kết hợp tuyên truyền, giám sát xây dựng thói quen, văn hóa giao thông văn minh, bền vững cho thế trẻ, từ đó lan tỏa, tác động trở lại đối với người thân trong gia đình và cộng đồng xã hội. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành giáo dục trên địa bàn thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm TTATGT cho HS; chỉ đạo cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng địa phương.

Bài, ảnh: VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết