13/09/2018 - 20:43

Tạm ngừng tổ chức lễ hội nếu sai lệch nội dung, giá trị

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội. Theo đó, Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, nội dung; tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống. Nghị định cũng quy định một số Lễ hội phải đăng ký trước khi tổ chức với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (tùy cấp độ).

Đáng chú ý, Nghị định quy định rõ cơ quan có thẩm quyền có quyền yêu cầu tạm ngừng tổ chức lễ hội trong các trường hợp: Tổ chức sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội; gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm trọng; gây cháy nổ, làm chết người; xảy ra thiên tai, dịch bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội ở địa phương; có hoạt động phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt về giá trị di sản, truyền thống của lễ hội gây hoang mang trong nhân dân.

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết