06/09/2020 - 18:06

Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai đối với sản xuất

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Hiện nay, ngành Nông nghiệp đang thực hiện đấu thầu mua hóa chất, dụng cụ theo kế hoạch quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, tiếp tục theo dõi tình hình xâm nhập mặn tại vàm Cái Sâu, quận Cái Răng. Ðơn vị đã cử công chức, viên chức đến thu mẫu, phân tích mẫu. Kết quả phân tích cho thấy, xâm nhập mặn ở mức độ thấp và xảy ra trong thời gian ngắn. Vào những ngày đỉnh điểm của thủy triều, độ mặn dao động từ 0,1-0,120/00 và chưa phát hiện tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến các đối tượng giống và nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, do hạn hán, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất giống thủy sản, thủy sản đặc trưng, như: lươn, chạch lấu,… Từ đó, làm khan hiếm nguồn giống thủy sản phục vụ cho những người nuôi thủy sản thương phẩm. Ðể tăng cường công tác thông tin và dự báo tình hình xâm nhập mặn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố thường xuyên thông báo thông tin và dự báo tình hình xâm nhập mặn trên Cổng thông tin điện tử http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn và trên trang web của Chi cục Thủy sản thành phố tại địa chỉ http://thuysancantho.vn.

 

 

Chia sẻ bài viết