01/06/2023 - 10:20

Sớm xác định giá đất cụ thể, tạo thuận lợi cho công tác thu hồi đất 

Bài, ảnh: T.T

Mới đây, Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố giám sát công tác thu hồi đất các dự án theo nghị quyết của HÐND thành phố, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố. Kết quả giám sát cho thấy công tác thu hồi đất các dự án trên địa bàn thành phố chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do chưa xác định giá đất cụ thể, người dân có đất bị thu hồi chưa thống nhất với giá bồi thường, công tác tái định cư chưa đảm bảo, một số cơ quan, đơn vị thiếu quyết tâm, trách nhiệm trong công tác thu hồi đất...

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc giám sát. 

Trong 3 năm qua, trên địa bàn thành phố có 78 dự án, với diện tích đất cần thu hồi là 1.440,22ha; trong đó, 22 dự án đã hoàn thành công tác thu hồi đất, với diện tích 258,06ha; 52 dự án đang thực hiện công tác thu hồi đất, với diện tích 1.120,34ha; 2 dự án chưa triển khai thực hiện thu hồi đất, với diện tích 7,2ha và 2 dự án không triển khai thực hiện thu hồi đất, với diện tích 54,2ha.

Từ năm 2020 đến 2023, kết quả thực hiện công tác thu hồi đất các dự án trên địa bàn thành phố còn thấp (đạt 43,2%) so với nghị quyết của HÐND thành phố. Sở TN&MT thành phố cho rằng một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất là do xác định giá đất cụ thể tại một số dự án còn chậm; thiếu nền tái định cư để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; một số dự án không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, cần phải điều chỉnh vị trí quy hoạch; một số chính sách về đất đai trong công tác thu hồi đất còn bất cập, đặc biệt về xác định giá đất bồi thường... Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Ðô thị HÐND thành phố, nói: “Việc thu hồi đất các dự án chậm, ảnh hưởng rất lớn đến đầu tư công và tiến độ giải ngân của thành phố. Do đó, Sở TN&MT cần tập trung giải được bài toán về nhân sự ở các địa phương; việc định giá đất cụ thể tại một số dự án trong thời gian qua còn chậm; giải quyết việc định giá đất ở khu vực giáp ranh các quận, huyện phải phù hợp; quan tâm công phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo công tác thu hồi đất được tốt hơn trong thời gian tới”.

Tại buổi giám sát, các địa phương cũng bày tỏ lo lắng về việc Sở TN&MT thành phố ủy quyền cho UBND các quận, huyện xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư... Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, nói: “Việc ủy quyền cho UBND các quận, huyện xác định giá đất cụ thể là không khả thi. Tôi đề nghị Sở TN&MT thành phố cần có giải pháp thiết thực, sớm tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương trong thời gian tới”. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cho rằng hiện nay công tác thu hồi đất các dự án rất lớn, nguồn nhân lực không đảm bảo, cán bộ không có chuyên môn thẩm định nên dễ xảy ra sai sót. Ông Mã Khánh Hậu, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đề nghị: “Sở TN&MT thành phố và các đơn vị liên quan cần hỗ trợ, tập huấn để thực hiện công tác thu hồi đất các dự án được tốt hơn”. Các địa phương cho rằng đơn giá hỗ trợ, bồi thường về đất đai, hoa màu và vật kiến trúc của thành phố không còn phù hợp với thực tế nên gặp khó khăn khi giải phóng mặt bằng, đồng thời đề nghị xem xét và ban hành cho phù hợp.

Ðoàn giám sát đề nghị Sở TN&MT thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục tiêu của việc thu hồi đất. Ðồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện các dự án chưa thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác thu hồi đất đối với các dự án đang thực hiện; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu về đất…

Chia sẻ bài viết