31/08/2022 - 08:32

Sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Hiện nay, việc đăng ký hộ tịch đã có quy định về thực hiện trực tuyến, góp phần giảm thời gian, công sức của người dân...

Việc sử dụng bản hộ tịch điện tử tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hộ tịch.

Từ ngày 18-2-2022, người dân có thể yêu cầu giải quyết tất cả thủ tục đăng ký hộ tịch theo phương thức trực tuyến, trong đó có một số thủ tục được thực hiện trực tuyến mức độ 4, tùy theo mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của địa phương… Ðó là một trong những quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NÐ-CP của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Việc sử dụng bản điện tử giấy tờ hộ tịch là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Việc sử dụng bản hộ tịch điện tử tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hộ tịch. Thay vì đến cơ quan đăng ký hộ tịch, người dân có thể tự làm trực tuyến tại bất cứ nơi đâu, chỉ cần có thiết bị thông minh kết nối internet. 

Ðể đăng ký hộ tịch trực tuyến, cấp và sử dụng bản điện tử của giấy tờ hộ tịch một cách hiệu quả, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử phải được hoàn thiện, cập nhật dữ liệu đầy đủ, triển khai áp dụng thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc; có sự kết nối liên thông, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác... Tuy nhiên, hiện nay, việc số hóa sổ hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng, vận hành thống nhất, chưa được kết nối, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; người yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa cung cấp được bản sao điện tử giấy tờ cá nhân... 

Bà Phạm Thu Hương, Trưởng phòng Tư pháp quận Thốt Nốt, cho biết: "Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Ðề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn quận Thốt Nốt, quận đã hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường thực hiện nhập liệu và sử dụng một số chức năng trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch theo tinh thần hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp. Thực hiện tốt công tác hộ tịch và chứng thực theo đúng luật định; đặc biệt là triển khai sử dụng tốt phần mềm điện tử quản lý hộ tịch. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp quận đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng luật và đúng hẹn 100%. Ðồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức tư pháp ở cơ sở; phối hợp, rà soát, hướng dẫn và giải quyết những trường hợp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đăng ký khai sinh trên địa bàn quận".

Ðể thực hiện số hóa giấy tờ hộ tịch, UBND phường Tân Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác số hóa giấy tờ hộ tịch lưu động, phường sẽ tiến hành số hóa giấy tờ hộ tịch của công dân đăng tải lên hệ thống số hóa của TP Cần Thơ (https://sohoa-tthc.cantho.gov.vn). Người dân có yêu cầu số hóa cần chuẩn bị: thẻ căn cước công dân (hoặc cung cấp thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh và số định danh cá nhân), bản chính giấy tờ hộ tịch của người cần số hóa. Trường hợp không có số định danh thì liên hệ Công an phường để được cung cấp số định danh cá nhân. 

Ông Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: "Ngành Tư pháp thành phố đã hướng dẫn, hỗ trợ công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã thực hiện phần mềm hộ tịch điện tử; tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện số hóa sổ hộ tịch cho gần 100 công chức làm công tác hộ tịch tại các Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn. Tư đầu năm đến nay, đã cấp trích lục cho gần 200 trường hợp với hơn 1.000 bản sao. Thời gian tới, Sở tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ hộ tịch cho tư pháp địa phương theo quy định pháp luật về hộ tịch, tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn địa phương vận hành có hiệu quả phần mềm hộ tịch điện tử theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời góp phần chung vào đổi mới công tác quản lý hộ tịch một cách hiệu quả".

Chia sẻ bài viết