03/08/2008 - 06:28

Phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ

Sẽ bàn về Luật Đất đai sửa đổi, các Nghị định xử phạt hành vi đầu cơ và trượt giá xây dựng

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 7-2008 dự kiến diễn ra vào ngày 4 - 5/8 tới, Chính phủ sẽ tập trung thảo luận các Nghị định, Dự án Luật và báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm...

Chính phủ sẽ cho ý kiến về Dự án Luật Bồi thường nhà nước và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Các Dự án Luật này sẽ được trình, xem xét tại phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ 20-29-8.

Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Luật Bồi thường nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Chính phủ sẽ thảo luận về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước; Nghị định quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá; Nghị định về điều chỉnh giá các công trình xây dựng và cho ý kiến về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ nghe các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, thị trường trong nước và xuất, nhập khẩu tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008; tình hình kinh tế vĩ mô, việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống, tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 7-2008.

Tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7 và Nghị quyết phiên họp tháng 6/2008, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng sẽ được báo cáo và thảo luận tại phiên họp này.

ĐỨC TUÂN

Chia sẻ bài viết