07/08/2020 - 07:43

Sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động 

Bốn năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ đã lãnh đạo triển khai, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05). Những kết quả tích cực trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trên của Đảng đã góp phần xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác lan tỏa sâu rộng...

Quyết tâm chỉnh đốn

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thành ủy Cần Thơ khen thưởng.

Cùng với tổ chức triển khai, học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết trên trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ đã tìm tòi, triển khai nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện NQTW4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05. Điển hình như Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Thạnh phát động phong trào “Tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XII và thực hiện Nhật ký “Làm theo Bác”. BTV Quận ủy Bình Thủy, BTV Quận ủy Ô Môn và BTV Huyện ủy Cờ Đỏ thực hiện mô hình đối thoại với cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) cơ sở theo định kỳ, kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải quyết những bức xúc của CB, ĐV. BTV Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức các hội nghị bàn giải pháp “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình”. Nhiều cấp ủy đảng đã biên soạn sổ tay nêu nội dung những biểu hiện suy thoái cung cấp cho ĐV và hằng tháng trong họp lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt các biểu hiện suy thoái để ĐV hiểu rõ nhằm phòng tránh…

Bên cạnh xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị này, BTV Thành ủy cũng đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn Chỉ thị 05 cho CB chủ chốt từ thành phố đến cơ sở. Các hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, giúp Thành ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chuyển biến tích cực

Qua 4 năm thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05, chất lượng công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của CB, ĐV được nâng lên; qua đó, đã chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục có hiệu quả. Đồng chí Bùi Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Năm 2017, thực hiện phong trào “Tự soi, tự sửa”, qua thực hiện tự nhận xét lần 1, Đảng bộ xã có 94 ĐV có biểu hiện suy thoái một phần về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chiếm 60,6% ĐV của Đảng bộ. Qua tự nhận xét lần 6 gần đây, Đảng bộ xã chỉ còn một vài ĐV có suy thoái một phần…”. Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, hằng năm, Đảng ủy phường tổ chức cho ĐV làm bản cam kết và đăng ký thực hiện hơn 2.500 phần việc. Trong các cuộc họp lệ hằng tháng, các chi bộ quan tâm kiểm tra kết quả thực hiện cam kết và đăng ký của ĐV. Kết quả, trên 98% ĐV thực hiện tốt nội dung cam kết và đăng ký, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.

Ở quận Thốt Nốt, BTV Quận ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức cho CB, ĐV cam kết không biểu hiện suy thoái và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, CB, ĐV tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên các mặt công tác.

Còn ở huyện Cờ Đỏ, theo đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trước đây, một bộ phận CB, ĐV còn tình trạng nói nhiều, làm ít; lời nói chưa đi đôi với việc làm; ngại khó, ngại khổ; đùn đẩy trách nhiệm cho nhau; xuề xòa trong công tác. Một số người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò nêu gương để cấp dưới noi theo. Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, hầu hết CB, ĐV đều cam kết phòng tránh suy thoái và học tập, làm theo Bác; quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay

Đánh giá về kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 tại TP Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng tổ chức đảng và phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị... Nổi bật, quận Ninh Kiều có các mô hình rèn luyện 4 phẩm chất người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình”; mô hình “Tiết kiệm theo lời Bác”, “Nắm gạo nhân ái”; mô hình “Giúp phụ nữ tàn tật vươn lên trong cuộc sống”; mô hình “Một tấm áo, một chân tình”... Quận Bình Thủy có mô hình giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp; mô hình xây dựng khu dân cư tiêu biểu; mô hình câu lạc bộ tiểu thương; mô hình tương trợ công đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Quận Cái Răng có mô hình mượn đất dự án do chủ đầu tư chậm triển khai cho nông dân sản xuất, có thu nhập ổn định… Quận Ô Môn có mô hình đột phá về cải cách hành chính “Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường”; mô hình “Đường dây nóng tố giác tội phạm”, mô hình “Cảm hóa giáo dục đối tượng tù tha về địa phương”... Huyện Thới Lai có mô hình nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ nhân dân trong cải cách hành chính; mô hình câu lạc bộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi;... Ở quận Thốt Nốt có mô hình xây dựng thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp an toàn; mô hình nâng cao trách nhiệm của CB, ĐV giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; mô hình kiểm soát, xử lý, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông... Huyện Vĩnh Thạnh thực hiện mô hình nhật ký “Làm theo Bác”...  Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, toàn thành phố có 702 tập thể, 1.177 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng khen thưởng.

Theo báo cáo của BTV Thành ủy Cần Thơ, việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị  05 trong 4 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. Việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 đã góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Thành ủy đề ra trong từng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Hằng năm, thành phố có trên 60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cho biết: Thời gian tới, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 phải đạt được mục tiêu làm chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong CB, ĐV. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và CB, ĐV, nhất là người đứng đầu phải quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, nói đi đôi với làm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định về nêu gương của CB, ĐV nhằm kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho CB, ĐV, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng hiểu sâu sắc hơn nội dung cơ bản, ý nghĩa cấp bách của NQTW4 khóa XII và Chỉ thị 05.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết