28/06/2020 - 06:15

Ru mưa 

ĐẶNG HOÀNG THÁM 

 

Tiếng mưa như tự thuở nào

Giọt sầu muôn thuở rụng vào tim ta

Gió mưa ướt đẫm nhành hoa

Thương người năm ấy đường xa chưa về!

 

Tôi còn ở bến sông quê

Chiều xưa ai hát lời thề cỏ may?

Em như chim sáo xa bay

Tôi - dòng sông đã dâng đầy nhớ thương

 

... Một mai chớp bể mưa nguồn

Có ai về lại con đường ngày xưa?

 

Rồi mai nhịp võng đung đưa

Tiếng thương ngày ấy trong mưa gọi về...

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ru mưa